Pressemelding

Iveco har markedets største modellutvalg av EEV-nyttekjøretøyer - EEV reduserer partikkelutslippet med 33% i forhold til kjøring med Euro 5-motorer
EEV er forkortelsen for Enhanced Environmental friendly Vehicle, som er definisjonen på den hittil strengeste miljønormen - en enda renere avgassnorm enn Euro 5.

I motsetning til Euro-normene finnes det intet lovkrav om når kjøretøyene skal oppfylle EEV-normen. Med andre ord: Innkjøp av en EEV-bil er derfor helt opp til den enkelte bedrifts miljøpolitikk.

Verdiene i diagrammet er i henhold til ETC-Testsyklus, som simulerer et kjøremønster med en forholdsmessig stor andel bykjøring.

For samfunnet så vel som bedrifter er det en rekke fordeler ved å kjøre med EEVgodkjente kjøretøyer, hvorav den miljømessige fordelen naturligvis veier tungt, da EEV-motorer er vesentlig renere enn Euro 5-motorer. EEV-normen garanterer minst:
  • 33% mindre partikkelutslipp, som medfører en kraftig reduksjon av de meget helseskadelige partiklene, som er spesielt skadelige for barn og voksne med hjerte- og lungeproblemer.
  • 25% mindre utslipp av kulloksyd
Utover de miljømessige hensyn kan nevnes andre fordeler ved kjøring med EEVkjøretøyer.

Det er flere byer i Europa, som kun tillater yrkeskjøring i og nær bysentra med EEVbiler og etterhvert må det formodes, at flere byer følger denne tendensen. Dessuten kan det pr. 1. januar 2009 oppnås rabatt på 2,8 Eurocent/km ved kjøring i Euro 5 og EEV godkjente kjøretøyer på de tyske motorveiene (Maut-avgift) i forhold til Euro 3 og 4 kjøretøyer. Som næringsdrivende er man også bedre sikret i fremtiden i forhold til den tyske Maut, hvis Regjeringen i Tyskland beslutter seg for å differensiere avgiftene mellom Euro 5 og EEV biler, som opprinnelig planlagt.

Markedets største modellutvalg av EEV-nyttekjøretøyer og leveringsdyktig i forhold til nyttekjøretøyer med naturgassmotor

Fra mars/april vil Iveco kunne tilby EEV-godkjente motorer til alle lastebiler fra 8 - 32 tonn totalvekt:

Eurocargo med Tectormotorer: 220, 250, 280 og 300hk

Stralis & Trakker med Cursormotorer: 310, 330, 360 410, 420, 450, 480 og 500hk.

Dessuten har Iveco, gjennom en lengre periode innenfor vare- og lastebilsegmentet, vært leveringsdyktig i et bredt utvalg av nyttekjøretøyer med CNG-motor (Compressed Natural Gas), som kjører på bio- eller naturgass. Inntil videre er det dog i praksis vanskelig å utnytte denne miljøriktige løsningen i Norge, da distribusjonsnettverket for naturgass foreløpig er dårlig utbygd

I Sverige derimot er tilgjengeligheten for opptanking av naturgass stor, da det finnes nesten 90 naturgass tankstasjoner – et tall, som til stadighet økes med stor hastighet (kilde: www.fordonsgas.se). Det er stort potensiale i de miljøriktige CNG-bilene. Iveco har solgt nesten 100 Daily CNG biler i Sverige siden lanseringen av den nye Daily CNG 1. januar 2007.

Iveco

Iveco utvikler, produserer og markedsfører et bredt spekter av lette, mellomtunge og tunge yrkesbiler, entreprenørbiler, minibusser, by- og intercity-busser samt spesialbiler til anvendelse innen brannvern, off-road oppgaver, militæret og sivilforsvaret.

Iveco har over 28.000 ansatte og 27 produksjonsvirksomheter fordelt på 16 land over hele verden og gjør bruk av den nyeste teknologi utviklet på 5 forskningssentre. Utenfor Europa opererer virksomheten i Kina, Russland, Australia og Latin Amerika. Mer enn 6000 servicesteder i mer enn 100 land garanterer teknisk support overalt på kloden, hvor det er en Iveco-lastebil i virksomhet.