Pressemelding

ECOSTRALIS: Det miljø- og energivennlige tunge nyttekjøretøyet fra Iveco
Som oppfølging av suksessen med ECODAILY presenterer Iveco nå ECOSTRALIS på markedet og utvider dermed tilbudet av miljøvennlige modeller og overfører de sterke fordelene fra de lette nyttekjøretøyene til Iveco-flaggskipet Stralis.

Med ECOSTRALIS har Iveco fullført produktutvalget og skapt et modellprogram med totalt fornyede tunge nyttekjøretøyer, hvor man oppnår en perfekt kombinasjon av redusert drivstofforbruk og høy miljøvennlighet.

ECOSTRALIS tilfredsstiller markedets voksende etterspørsel etter transportløsninger og reduserer samtidig veitransportens belastning av miljøet. Bærekraft innenfor transportsektoren er et strategisk valg for Iveco, som ser innovasjon som nøkkelen til å begrense miljøbelastningen. Ivecos engasjement for miljøet har gått hånd i hånd med den tekniske utviklingen. ECOSTRALIS - Ivecos viktigste bidrag til bærekraftig transport – er et kjøretøy som med sine drivstofføkonomiske motorer kombinerer høyteknologi, miljøvennlighet, produktivitet og effektivitet.

Den nye ECOSTRALIS er optimert når det gjelder motorer, aerodynamikk og elektroniske systemer og er dermed en klar kandidat til å være det mest effektive og bærekraftige kjøretøyet i sin kategori.

Avansert teknologi og kjørekomfort

Med ECOSTRALIS setter Iveco seg enda en gang i sjåførens sted for å kunne tilby en rekke fasiliteter og serviceytelser, som forbedrer komforten og sikkerheten, reduserer drivstofforbruket og øker produktiviteten. Dette oppnås ved:
 • å skape et komfortabelt og funksjonelt arbeidsmiljø i førerhuset,
 • å tilby en rekke avanserte aktive sikkerhetssystemer for å redusere risikoen for ulykker og skader,
 • å arrangere treningskurser for sjåfører, hvor de kan tilegne seg en mer sikker og drivstoffbesparende kjørestil,
 • å forenkle bileiernes arbeid ved å tilby innovative kommunikasjonssystemer som kan overvåke ytelse og rute for hver enkelt lastebil i flåten og rapportere om for stort drivstofforbruk, optimere ruteplanleggingen og minimere ineffektivitet og ventetider.
ECOSTRALIS: en perfekt formel, som forener drivstofføkonomi og miljøvennlighet

Bærekraft er selve kjernen i Ivecos kultur, som det også fremgår av Ivecos løfte om kontinuerlig å utvikle stadig mer bærekraftige produkter, som kan:
 • garantere maksimal produktivitet med et minimum av driftskostnader og
 • minimere belastningen på miljøet vi lever og arbeider i.
ECOSTRALIS innfører disse fundamentale verdiene i det tunge kjøretøysegmentet, hvor de kan finne anvendelse både for mellomlange og lange veitransporter.

På kundens side når det kommer til kjøretøyets levetid

ECOSTRALIS er skapt med særlig henblikk på å oppnå maksimal effektivitet og minimale driftskostnader. Iveco har forpliktet seg til å tilfredsstille disse målsetningene i hele kjøretøyets levetid, i samarbeid med kunden:
 • ved å bistå kunden under kjøpet med å finne frem til den beste løsning når det gjelder kjøretøyets konfigurasjon og anvendelse, samt å tilby finansieringsløsninger som passer til den enkeltes behov, videre foreslå utvidede garantier og vedlikeholdsavtaler som sikrer kjøretøyets verdi over tid og holder det funksjonsdyktig og økonomisk i drift.
 • ved behov for service å stille hele Iveco-servicenettets faglige kvalifikasjoner og kunnskap til rådighet for kunden, slik at hun eller han er garantert service 24 timer i døgnet, alle årets 12 måneder, for å sikre umiddelbar betjening og kortest mulig ståtid, samt garanti for optimale resultater og høy produktivitet.
Tekniske egenskaper Alle ECOSTRALIS-motorene er blitt optimert for redusert drivstofforbruk og CO2utslipp. ECOSTRALIS er en spesiell variant av AS-, AD- og AT-versjonene av Stralis, utstyrt med Cursor 10-motorer fra 420 til 460 hk. Motorprogrammet vil snart også bli utvidet til å omfatte Cursor 13-motoren på 500 hk.

ECOSTRALIS-motorene tilfredsstiller EEV-normen for særlig miljøvennlige kjøretøyer. Dette er den strengeste av alle europeiske normer, blant annet med fokus på drivstofforbruk og minst mulig skadelige utslipp.

ECOSTRALIS er dessuten utstyrt med EBS (Electronic Braking System). Systemet tilpasser bremsetrykket til kjøretøyets aktuelle vekt, samt tilpasset vekten av tilhenger. ECOSTRALIS er utstyrt med en ECO-knapp, som anvender informasjonene fra EBSsystemet om lastebilens vekt til å optimere kjøretøyets prestasjoner ut fra totalvekten. På denne måten blir drivstofforbruket minimert under akselerasjon uten å påvirke den totale hastighetsevnen.

I lastebiler med Eurotronic girkasse regulerer ECO-knappen styringen av girskiftet og tillater kun helautomatisk funksjon og girskift etter kriteriene for økonomikjørsel, noe som gir ytterligere reduksjon i drivstofforbruket.

Ettersom også rullemotstanden har betydning for drivstofforbruket er ECOSTRALIS utstyrt med nyteknologiske dekk, som medfører en betydelig reduksjon av rullemotstanden. De nye dekkene i dimensjonen 315/70R22.5 er kombinert med en bakakselutveksling på 2.64:1. Dette er en ideell utveksling som optimerer drivstofføkonomien og kjøreegenskapene.

Med tanke på dekk og betydningen av korrekt dekktrykk for økonomisk og sikker kjøring, er ECOSTRALIS utstyrt med TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), som overvåker dekktrykket. Hvis der oppstår trykktap i ett eller flere dekk, mottar sjåføren både en visuell og en akustisk advarsel.

Spesielt for tunge kjøretøyer har den aerodynamiske utformingen betydelig innflytelse på drivstofføkonomien og ytelsene. For å minimere Cw-koeffisienten og optimere den aerodynamiske effekten er nye ECOSTRALIS utstyrt med frontspoiler og vindavvisere.

Selvsagt avhenger den enkelte lastebils effektivitet ikke bare av de tekniske egenskapene, men også av hvordan den behandles og kjøres. Derfor er Iveco stolt av å kunne tilby ”Blue&Me Fleet”-systemet, en kommunikasjonsløsning utviklet på bakgrunn av Fiat-Microsoft Blue&Me-plattformen i samarbeid med Qualcomm, en verdensledende virksomhet innenfor flåtestyringsløsninger. Qualcomms kommunikasjonstjenester er fullt kompatible med ECOSTRALIS sin onboardcomputer basert på ”Blue&Me Fleet”-plattformen og gir transportsjefen mulighet til å få realtime-informasjoner fra alle kjøretøyer som er utstyrt med systemet.

Onboard-computeren i ECOSTRALIS kan kommunisere med lastebilens CAN-bus og hente data om drivstofforbruk, tilbakelagt distanse, hastighet, samlet kjøretid etc.

Disse informasjonene kan knyttes til sjåførens identitet. Dermed får virksomheten presise opplysninger om den enkelte sjåførs aktivitet og kjørestil.

Informasjonene fra den digitale fartsskriveren kan også fjernnedlastes. Denne funksjonen gir transportsjefen mulighet til å logge seg inn på fartsskriveren fra en PC og laste ned alle data av interesse, uten å ha direkte tilgang til lastebilen. ”Blue&Me Fleet” onboard-systemet sender data via mobiltelefonnettet til Qualcomms infrastruktur. Derfra kan man med en vanlig Internett-leser få tilgang til relevante data via FleetVisor web-portalen, som er utviklet av Qualcomm. Med en egen integrasjonstjeneste er det dessuten mulig å importere data i allerede eksisterende programvaresystemer.

For å forenkle Blue&Me Fleet-tilbudet har Iveco laget tre pakkeløsninger:
 • Basispakken: Fjernnedlasting av informasjoner om sjåføren og fra den digitale fartsskriveren, handsfree telefon og integrasjon med ANS (Assistance Non Stop) – Iveco Customer Service-tjenesten, som yter assistanse og gir alle nødvendige opplysninger om lastebilens feilkoder og geografiske posisjon videre direkte til Ivecos ANS call-center.
 • Mellompakken: Basispakken pluss elektronisk track & trace, kontroll av sjåførtimer og sjåførovervåkning i henhold til forprogrammerte KPI-parametre.
 • Utvidet pakke: Mellompakken pluss berøringsskjerm til sjåføren og backoffice kommunikasjon og ’ring fence’-beskyttelse, hvor det blir gitt en advarsel til back-office hvis lastebilen forlater et definert geografisk område.
Teknisk assistanse Når det kommer til teknisk assistanse og service, er ECOSTRALIS i konstant kontakt med de Iveco-mekanikere som er ansvarlige for reparasjoner og vedlikehold.

Blue&Me Fleet-systemet i ECOSTRALIS, som gir adgang til Ivecos Assistance Non- Stop telefonservice i alle land i Europa og som sørger for å aktivere det nærmeste Iveco servicesenter, er nå blitt enda lettere og raskere å bruke. Det er ikke engang nødvendig å ringe opp! Informasjoner om driftsforstyrrelser kan sendes direkte til Ivecos servicesenter sammen med kjøretøyets GPS-posisjon, slik at det nærmeste autoriserte serviceverksted raskt kan stille en mekaniker til disposisjon.

Iveco har også utviklet et spesielt support-nettverk for internasjonale transportører: Iveco Truck Station. Denne servicen omfatter et spesialist-nettverk bestående av 400 servicesentre, som er strategisk fordelt rundt om i Europa i nærheten av de mest benyttede transportrutene. Iveco Truck servicestasjonene er et ledd i optimeringen av Customer Service, og Iveco har brukt alle tilgjengelige verktøy i utviklingen av dette, fra treningskurs til networking, diagnostisering og teleservice.

Ivecos servicenett er i stand til å lese driftsdata fra ECOSTRALIS (eksempelvis data om drivstofforbruk) direkte fra motorens styreenhet og fra de styreenhetene til andre systemer. Alle data kan sendes via GPRS-nettverket og er tilgjengelige via enhver Internett-leser på en spesiell portal. Det gjør det mulig å få adgang til og behandle driftsdata for en enkelt lastebil eller en hel flåte på en hurtig, pålitelig og svært effektiv måte.

Blue&Me Fleet kan også integreres med den nyeste generasjonen av navigasjonsenheter. Enheten er montert i instrumentpanelet og har en 5,8” berøringsskjerm og ferdig installerte kart over alle land i Europa.

Sikkerhet

Sikkerhet har fått absolutt prioritet i ECOSTRALIS, og den nye lastebilen er utstyrt med noen av de mest avanserte systemer på markedet. Det gjelder:
 • EBS (Electronic Braking System)
 • ESP (Electronic Stability Program)
 • Hill Holder
 • ACC (Adaptive Cruise Control)
 • LDWS (Lane Departure Warning System)
Perfekt kjørestil

Iveco har valgt å hjelpe sine kunder på mer enn en måte. Eiere av ECOSTRALIS og deres sjåfører har mulighet til å delta på kurs i økonomikjøring for å forbedre kjørestilen og produktiviteten.

Ivecos kurser i økonomikjøring er praktisk anlagt og har som formål å forbedre deltagernes kjøreferdigheter og kunnskap om lastebilen, samt skape forståelse for avansert teknologi, sikkerhetssystemene og energibesparende tiltak.

Kurset starter med en grundig presentasjon av betjeningsorganene og systemene i førerhuset, samt den korrekte bruken av dem. Det fortsetter med å utvikle sjåførenes ferdigheter gjennom å lære dem teknikker som er målrettet mot sikkerheten på veien og drivstofføkonomien.

Fordeler ved Iveco Customer Service

Ivecos servicenett er ett av de største i Europa og omfatter mer enn 2.300 servicesentre bemannet med spesialutdannede mekanikere og er utstyrt med de mest avanserte diagnosesystemer. Ivecos Customer Center står til rådighet for kundene hvis de trenger assistanse, og Assistance Non-Stop telefontjenesten er åpen 24 timer i døgnet i alle europeiske land.

Iveco designer, produserer og markedsfører et bredt spekter av lette, mellomtunge og tunge nyttekjøretøy, offroad lastebiler, by- og intercitybusser og turbusser, så vel som spesialkjøretøy som brannbiler, kjøretøy for offroad-operasjoner, samt det militære og sivilforsvaret.

Iveco sysselsetter nesten 25.000 mennesker på 24 fabrikker i 11 land og gjør bruk av avanserte teknologier utviklet i 6 forskningssentre. I tillegg til Europa opererer selskapet i Kina, Russland, Australia og Latin-Amerika. Rundt 5.000 salgs-og servicepunkter i mer enn 160 land sikrer teknisk støtte uansett hvor i verden et Iveco-kjøretøy er i arbeid.