Pressemelding

Dow Jones bærekraftsindeksene

Fiat Industrial anerkjent som bransjeleder i bærekraftsindeksene Dow Jones Sustainability World og Europe

I sitt første år som børsnotert selskap topper Fiat Industrial som bransjeleder i de to bærekraftindeksene Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World og Europe. Fiat Industrial ble evaluert av investeringsgruppen SAM, som fokuserer på bærekraftige investeringer, og fikk en karakter på 81/100 sammenlignet med et gjennomsnitt på 49/100 for alle selskaper i samme sektor (Industrial Engineering).

De prestisjefylte aksjeindeksene DJSI Word og DJSI Europe opptar bare selskaper som vurderes å være best i sin klasse når det gjelder bærekraftig selskapsledelse ut fra så vel økonomisk som sosialt og miljømessig perspektiv.
99 selskaper i sektoren Industrial Engineering ble invitert til å delta i DJSI World og bare tretten ble tatt inn i indeksen. 33 selskaper ble invitert til å delta i DJSI Europe og bare ni ble tatt inn.

Styreformannen for Fiat Industrial, Sergio Marchionne, sier: «Dette er en viktig anerkjennelse av måten vi arbeider på. Det gir oss et utgangspunkt som ytterligere styrker vår overbevisning om at det bare er gjennom løpende forbedringer av ikke alene de økonomiske, men også de miljømessige og sosiale aspekter av våre aktiviteter at det vil være mulig for oss å oppnå betydelige og bærekraftige resultater på lang sikt.»

Bærekraft er faktisk ett av kjerneelementene i Fiat Industrials forretningskonsept. Opptaket i DJSI-indeksene avspeiler de betydelige resultatene konsernet allerede har oppnådd.
For eksempel fortsatte CNH sin fokus på miljøområdet i 2010 med et omfattende utvalg av produkter som oppfyller Tier 4-kravene.

Iveco introduserte Eurocargo Hybrid, som er det første hybride dieselelektriske nyttekjøretøyet som er kommet på markedet i Europa, og har dessuten en lang rekke diesel- og naturgassdrevne kjøretøy som oppfyller selv de strengeste miljøkravene.

FPT Industrial presenterte den eksklusive "SCR Only"-teknologien som gjør det mulig å oppfylle avgassnormen Euro VI og som i tillegg til å redusere NOx- og partikkelutslippet også viser fremragende resultater når det gjelder lavt drivstofforbruk.

Samtidig arbeider konsernet kontinuerlig på å redusere det miljømessige fotavtrykket til produksjonsprosessene. Ved utgangen av 2010 hadde konsernet i alt 45 ISO 14001-sertifiserte anlegg som tegner seg for mer enn 80 % av industriinntektene.

På det sosiale området var 54 anlegg (som totalt sysselsetter mer enn 90 % av konsernets ansatte) ved utgangen av 2010 sertifisert etter OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System.

Fiat Industrial har også med stor ansvarsfølelse prøvd å minske virkningene av den globale økonomiske krisen for de ansatte og arbeider på å motvirke de sosiale følgene av det vanskelige økonomiske klimaet i den utstrekning dette er mulig.
Ytterligere informasjon:
http://www.fiatindustrial.com/en-US/sustainability/Pagine/homepage.aspx

Utvelgingskriterier
DJSIs utvelgingskriterier bygger på en rekke indikatorer i hver av de tre dimensjonene (økonomisk, miljømessig og sosialt) som begrepet bærekraft bygger på. Den økonomiske dimensjonen omfatter en analyse av foretaksstyring, risikostyring, etiske regler, kunderelasjoner og innovasjonsprosesser.

En analyse av den miljømessige dimensjonen dekker miljørapportering, miljøpolitikk og miljøforvaltning, ansvarlig produktstyring, strategi for klimaendringer og utslippsreduksjoner samt effektiv energiutnyttelse. Den sosiale dimensjonen tar høyde for utvikling og forvaltning av menneskelig kapital, velgjørenhet, helse og sikkerhet på arbeidsplassen samt leverandørstyring.
Ytterligere informasjon:  www.sustainability-indexes.com

Iveco

Iveco et selskap i Fiat Industrial konsernet, utvikler, produserer og markedsfører et bredt spekter av lette, mellomtunge og tunge nyttekjøretøy, offroad lastebiler, by- og intercitybusser og turbusser, så vel som spesialkjøretøy som brannbiler, kjøretøy for offroad-operasjoner, samt det militære og sivilforsvaret.

Iveco har ca. 25.000 ansatte og 24 produksjonsvirksomheter i 11 land over hele verden og gjør bruk av den nyeste teknologien utviklet på 6 forskningssentre. I tillegg til Europa opererer selskapet i Kina, Russland, Australia og Latin-Amerika. Mer enn 5.000 servicesteder i mer enn 160 land sikrer teknisk støtte uansett hvor i verden et Iveco-kjøretøy er i arbeid.