IVECO S-WAY
OPPKOBLING OG TJENESTER

OPPKOBLING OG TJENESTER

En nye måte å koble opp på

OPPKOBLING OG TJENESTER

Oppkoblingen i nye IVECO S-WAY er blitt designet for å hjelpe sjåføren å operere avslappet og effektivt og til å støtte flåteadministraator ved å optimere kjøretøyets driftstid, drivstoff-effektivitet og Total Cost of Ownership.

OPPKOBLING OG TJENESTER
OPERER PÅ DEN ENKLE MÅTEN MED OPPKOBLING OM BORD
OPTIMER BILFLÅTEN MED MY IVECO WAY SOLUTIONS
Den nye standard Connectivity Box setter ditt kjøretøyt i direkte kommunikasjon med IVECO-teamet av eksperter som mottar data i sann tid og overvåker kjøretøyet døgnet rundt for å kunne yte proaktiv støtte med den nye MYIVECO WAY Solutions.
SMART OPPKOBLINGSPAKKE
Kjøretøyets IVECO DRIVING STYLE EVALUATION - DSE (kjørestilevaluering) genererer ukentlige rapporter om kjøretøyets og sjåførens ytelse med tips om hvordan du kan forbedre kjørestilen og oppnå optimalt drivstofforbruk.
MYIVECO – DIN PORTAL OG APP
MYIVECO-portalen med tilhørende app gjør at du kan overvåke kjøretøyets drivstofforbruk og sjåførens kjørestil i sann tid, slik at du kan identifisere måter å optimere bilflåtens ytelse på. Du kan også planlegge og bestiille servicebesøk effektivt for å maksimere driftstiden.
MYIVECO DEN ENKLE MÅTEN – IVECO S-WAY SJÅFØR-APP
Den nye app'en, utviklet for å gjøre ditt liv som IVECO S-WAY-sjåfør lett, gjør at du ved hjelp av din mobile enhet kan kontrollere all funksjonaliteten i førerhuset og kjøretøyadministrasjon. Du kan også bruke den til å aktivere IVECO Assistance Non-Stopservice, få tilgang til data fra fjerndiagnose og se kjøretøyets verktøy for kjørestilevaluering. Enkelt.

OPPKOBLING OG TJENESTER

Premium Skreddersydde Tjenester

MER TID PÅ VEIEN

IVECO S-WAYs oppkobling vil hjelpe deg å maksimere kjøretøyets driftstid og produktivitet gjennom en proaktiv bruk av verktøyet for fjerndiagnose, teletjenester og trådløs programvare-oppdatering. Oppkoblingen gir deg også en proaktiv service basert på feilkodevarsler som iverksetter handlinger i Control Room og status for overvåkning av hovedkomponenter, noe som vil varsle om at du trenger å planlegge et servicebesøk for å unngå uplanlagt driftsstans.

PREMIUM SKREDDERSYDDE TJENESTER

PREMIUM SKREDDERSYDDE TJENESTER


PROFESJONELL RÅDGIVNING OM DRIVSTOFF
Denne nye avanserte tjenesten gir detaljerte analyser av kjøretøyets drivstofforbruk og anbefallinger fra IVECOs eksperter om hvordan du kan forbedre drivstoff-økonomien basert på sammenligning med bruksrelaterte forbruksestimater. Den byr også på overvåkning med advarsler om hendelser som kan ha betydning for kjøretøyets drivstoff-effektivitet, som dekktrykkk og drivstoff- eller luftfilter som er i ferd med å tette seg, og dermed maksimere bruken av lastebilen.

FLEKSIBEL VEDLIKEHOLDS-PLANLEGGING
Data i sann tid som blir stilt til rådighet av kjøretøyet gjennom oppkoblingen gjør at du kan planlegge vedlikeholds- og reparasjonsbesøk effektivt for å redusere uplanlagt driftsstans og maksimere levetiden på overvåkede komponenter basert på reell bruk av kjøretøyet.

OVERVÅKNING AV DRIFTSTIDEN
I tillegg til den proaktive støtten gjennom MYIVECO WAY Solutions, prioriterer denne premium tjensten nødvendig handling hvor vi følger opp prosessen for å få kjøretøyet tilbake på veien så raskt som mulig.

PROFESJONELLE LØSNINGER FOR FLÅTEADMINISTRASJON
Denne avanserte logistikktjenesten, som tilbys i samarbeid med Verizon og Astrata, gjør at du kan spore kjøretøyet ditt med Geofencing funksjonalitet og muliggjør også fjernnedlasting av fartsskriverdata (Remote Tacho Download Service - RTDS).

MYIVECO WEB API
MYIVECO Web Application Programming Interface (API) samhandler sømløst med ditt flåtestyringssystem for å gi deg alle kjøretøydata direkte inn i ditt eget unike system.