TOTAL COST OF OWNERSHIP

TCO

Iveco vet hvor viktig det er for våre kunder å ha en realistisk oversikt over kostnadene ved kjøp og drift av nyttekjøretøy. TCO (Total Cost of Ownership) hjelper deg med å få overblikk over dine kostnader ved å kjøre Iveco. For å beregne disse kan du ved hjelp av nedenstående verdier velge dine forventede kostnader og deretter klikke på "Beregn".

Parametre

Verdier

Salgspris

Veiesystemer for kjøretøy i bevegelse er nyttige på mange måter: først og fremst for å bestemme brutto kjøretøyvekt og påse at du ikke bryter varetransportforskriftene, samt for infrastrukturstyring og vedlikehold.

Filtrer etter:
Total
Kr/km
Kr/måned
Alle

Faste kostnader

Total
Samlede faste kostnader
0 Kr

Variable kostnader

Total
Samlede variable kostnader
0 Kr

TCO i alt

0 Kr

Forklaring

Faste kostnader
Variable kostnader
NULLSTILL
Tilbake
Beregn
Merk: Du må velge minst to parametere