In navolging op de Daily en Stralis CNG is er ook een CNG motor ontwikkeld voor de Eurocargo range. De modelrange concentreert zich op de gewichtsklasse 11,9 en 15- 16 ton.

CNG is de brandstof die momenteel het beste compromis geeft tussen milieuvriendelijkheid, aanbod van energiereserves en technologische ontwikkeling.
De samenstelling van CNG is eenvoudiger en wezenlijk schoner (uitstoot bevat meer water en minder koolstof moleculen) dan conventionele brandstoffen. De uitstoot bevat ook geen samengesteld zwavel en zware metalen, zoals lood en benzeen.

Belangrijk gegeven is dat CNG voertuigen gemiddeld de helft aan NOx uitstoten in vergelijk met benzinevoertuigen. In vergelijk met dieselvoertuigen is een verschil van 85% aan NOx en CO zelfs mogelijk.

Tenslotte kunnen volgens verschillende evaluaties van experts reducties op de CO2 worden behaald tot wel 40%, de huidige technologie van benzinemotoren in ogenschouw nemend.

Als grootste dieselmotoren fabrikant draagt IVECO aan dit alles zijn steentje bij met de ontwikkeling van specifieke aardgasmotoren (CNG = Compressed Natural Gas)

De aardgasmotor vertegenwoordigt een verantwoord en innovatief antwoord met het oog gericht op een veilig en milieuvriendelijk dagelijks gebruik.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: b0b5379f-5958-8089-73e1-a00689dd44e7.