Duurzame mobiliteit is meer dan gewoon een doelstelling voor IVECO: het is een manier van zakendoen, het is het gedachtegoed dat elke dag de vorm geeft aan beslissingen. Het ligt zelfs aan de basis van de IVECO cultuur, zoals wordt aangegeven door de belofte om steeds duurzamere producten te ontwikkelen en om:
 • maximale productiviteit te garanderen tegen een minimale kilometer kostprijs,
 • de impact te minimaliseren op het milieu waarin we leven en werken.
ECOSTRALIS is de belichaming van deze fundamentele waarden op de bedrijfsvoertuigenmarkt, zowel voor middellange- als langeafstandstoepassingen.

Klanten de hele levensduur van hun voertuig ondersteunen.

ECOSTRALIS is ontworpen met het oog op een maximaal rendement, een zo laag mogelijke totale werkingskosten en een hogere restwaarde na verloop van tijd.
Gedurende de volledige levensduur van het voertuig focust IVECO op deze doelstellingen, in nauwe samenwerking met de klant.
 • Bij de aankoop, om u te helpen bepalen:
  • wat de ideale productconfiguratie is voor uw missie,
  • wat de ideale financiële oplossing is voor uw bedrijf,
  • welk onderhoudsprogramma (reparatie- en onderhoudscontract, uitgebreide garantie, enz.) overeenstemt met uw behoeftes,
  • Wanneer er bijstand nodig is, door gekwalificeerd personeel te voorzien op 2.300 werkplaatsen verspreid over Europa en door de zekerheid te geven van een dienstverlening 24 uur per dag, 12 maanden per jaar, om zo een onmiddellijke assistentie en een verminderde stilstandtijd te garanderen.
Spitstechnologie voor bestuurders.

Met de ECOSTRALIS kiest IVECO nog maar eens duidelijk voor de bestuurder: deze wordt verwend met een hele reeks knap ontworpen systemen en uitrustingen die het comfort en de veiligheid verhogen, tegelijk brandstof besparen én de productiviteit verbeteren.
Concreet betekent dit:
 • een comfortabele, ergonomische rijomgeving bieden die geoptimaliseerd werd voor bestuurders die lange periodes aan boord blijven van hun voertuig;
 • de meest geavanceerde actieve veiligheidssystemen ter beschikking stellen (zoals ESP, Hill Holder, ACC, LDWS, TPMS) die de kans op een ongeval, letsel en schade aanzienlijk verkleinen;
 • trainingprogramma’s organiseren om u te helpen een veiligere en kostenefficiëntere rijstijl te hanteren;
 • het werk van logistieke firma’s te vergemakkelijken door innovatieve infotainment- en vlootbeheersystemen aan te bieden waarmee de prestaties en de route van elk voertuig uit de vloot opgevolgd kunnen worden. Het verbruik wordt gemeten, de routes geoptimaliseerd en inefficiëntie en wachttijden worden tot een minimum gereduceerd.
Het resultaat is een perfecte combinatie van technologie van een nieuwe generatie en aandacht voor de noden van logistieke bedrijven en hun bestuurders. Bovendien wordt deze intelligente mix nog doeltreffender dankzij de integratie van technische aspecten en trainingssessies.

De perfecte formule voor uw besparing.

Kiezen voor een bijzonder duurzaam voertuig als de ECOSTRALIS, is investeren in de toekomst: een verantwoorde, milieuvriendelijke keuze met een lonende economische return.

ECOSTRALIS is een ecologisch en efficiënt voertuig dat helemaal strookt met de maatregelen ter bescherming van het milieu, die alle grote logistieke bedrijven hebben doorgevoerd. Maar de voordelen reiken veel verder dan louter bedrijfsimago.
Een lage uitstoot en dito verbruik vertalen zich ogenblikkelijk in een aanzienlijk verbeterde kilometer kostprijs en waarborgen tegelijk de restwaarde.
Ontworpen om de kilometerkostprijs te verlagen
.

Het brandstofverbruik vertegenwoordigt haast een derde van de kilometer kostprijs van een bedrijfsvoertuig.
Dit is een aspect waarop de transportfirma’skunnen en moeten werken om zowel de kosten, als de milieu-impact aanzienlijk terug te dringen.
ECOSTRALIS is het resultaat van een aantal ingrepen ter optimalisatie van de hoofdonderdelen en -kenmerken van het voertuig:
 • motor en aandrijflijn,
 • aërodynamica en rolweerstand,
 • veiligheidssystemen.
Door technische verbeteringen aan het voertuig te combineren met specifieke aspecten omtrent ladingen en snelheid, wordt ECOSTRALIS een kampioen in duurzaamheid en spaarzaamheid.
De onderliggende integrale aanpak maakt een brandstofbesparing mogelijk tot maar liefst 10%.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 7e7f2d9f-9972-8089-73e1-a14ce0ecd1b6.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 7e7f2d9f-9972-8089-73e1-a14ce0ecd1b6.