Persbericht

Rd4 rijdt met 6x2 Stralis Euro 6.

Reinigingsdiensten Rd4 Heerlen rijdt al met 6x2 IVECO Stralis Euro 6.

 

Begin van het jaar werd door de ontwikkelingsafdeling van IVECO bij RD4 Reinigingsdiensten te Heerlen een STRALIS 6x2 met Cursor 9 EURO 6 motor ingezet ter afronding van een serie duurzaamheidstests in Europa. Deze tests vonden afgelopen jaren plaats in verschillende Europese landen en in allerlei toepassingen. Met dit specifieke chassis, voorzien van een huisvuilopbouw met zijbelading, wordt door IVECO de prestatie getest van de nieuwe gepatenteerde HI-eSCR bij toepassingen waarbij de motor vaak op lage temperatuur veel “stop en go” bewegingen maakt.

 

Rd4

Met ruim 300 medewerkers, een wagenpark van 90 voertuigen en een verzorgingsgebied van 260.000 inwoners en 3.500 bedrijven, is Rd4 Zuid-Limburgs grootste specialist in afval en reiniging. Rd4 levert een compleet pakket van diensten in afvalverwijdering en reiniging voor overheden, bedrijven, instellingen en particulieren. Men werkt daarbij conform strenge milieueisen, waarbij gescheiden afvalinzameling en –verwerking, recycling en hergebruik vanzelfsprekend zijn. Rd4 heeft een breed werkterrein: milieupark, straatvoorzieningen, transport, gladheid, kolken, vegen, kringloop, werken voor derden.

 

Wagenpark

Een groot gedeelte van het Rd4 wagenpark voldoet reeds aan de strengste schone emissienormen. Rd4 beschikt sinds kort over 15 stuks schone IVECO en FIAT bedrijfswagens. Allen voertuigen zijn geleverd door de Charles Feijts Groep uit Born.

 

De samenstelling is op dit moment als volgt:

  •   7 stuks IVECO Stralis 6x2 met EEV emissie en huisvuilopbouw;
  •   8 stuks FIAT Cubo met aardgasmotor (CNG).

 

Binnenkort worden er nog 3 voertuigen in gebruik:

·         1 stuks IVECO Eurocargo met EURO 6 biogasmotor (CNG) en gesloten opbouw;

  • 2 stuks IVECO Stralis 6x2 met Euro 6 motor met huisvuilopbouw;

 

De gebruikers van Rd4 zijn met name tevreden over de ruimte van de huidige STRALIS cabine, de stuurinrichting, de korte draaicirkel en het lage geluidsniveau. Door de intarder is de remmenslijtage aanzienlijk minder dan het gemiddelde van de rest van het wagenpark.

 

Bevindingen

De nieuwe Cursor 9 EURO 6 motor wordt continu gevolgd en gemeten middels telematica verbinding. De resultaten van de test overtreffen in technisch opzicht de verwachtingen die van te voren werden geformuleerd. Daarnaast hebben de gebruikers van RD4 een aantal bevindingen gerapporteerd die de specifieke inzet in het ophalen van huisvuil ten goede komen:

  • Het voertuig is veel stiller, hetgeen prettiger is voor de berijders, maar ook bijzonder positief is voor de binnenstedelijke omgeving;
  • De motor karakteristiek is nog beter, er is meer vermogen bij lagere toerentallen;
  • Het brandstofverbruik is lager terwijl het Ad-Blue verbruik fractioneel is toegenomen.

 

Resultaat

De positieve bevindingen met de nieuwe motorisatie, alsmede de onlangs aangekondigde nieuwe cabine, hebben Rd4 doen besluiten om nog 2 stuks nieuwe chassis met EURO 6 motor bij te bestellen.