Persbericht

Iveco stelt in Amsterdam de Stralis LNG Natural Power voor

Iveco, een onderneming van de Fiat Industrial Groep, heeft vandaag tijdens het evenement ‘Bedrijfsauto 2012’ in de RAI in Amsterdam haar nieuwe Stralis LNG gepresenteerd; een voertuig op vloeibaar aardgas dat uitstekend geschikt is voor distributieopdrachten op middellange afstanden en nachtelijke bezorgingen. De Stralis LNG Natural Power wordt vanaf vandaag verkocht in heel Europa.

De Stralis LNG Natural Power is ideaal voor regionale en nationale distributieopdrachten, zoals het transport van brandstof. Het voertuig is een trekkereenheid met twee assen en een oplegger, een Cursor 8-motor op aardgas met een vermogen van 330 pk, een handmatige versnellingsbak, en een in serie gefabriceerde intarder en EBS. Dit voertuig is gebouwd voor toepassingen met een gewicht tussen 18 en 40 ton. 

Vandaag de dag vertegenwoordigt het gebruik van voertuigen op aardgas een investering van groot sociaal belang, maar het is ook een economisch voordeel voor de klant. Een van de voornaamste voordelen van de LNG-technologie is dat het een veel groter bereik voor voertuigen mogelijk maakt, namelijk tot wel 750 km.

Behalve de aanzienlijke voordelen met betrekking tot verminderde emissies, die nu al gerealiseerd worden dankzij de CNG-technologie (gecomprimeerd aardgas), reduceert het LNG-systeem het leeggewicht, waardoor het laadvermogen stijgt. Naar schatting zouden de besparingen voor regionale distributieopdrachten over een afstand van ongeveer 40.000 km per jaar op kunnen lopen tot € 10.000,- in vergelijking met een traditioneel voertuig op dieselolie. Voor afvalverzameling en recyclingsmissies wordt de besparing zelfs geschat op € 20.000,- per jaar.

“De technologie van aardgasvoertuigen is een prioriteit binnen de activiteiten van Iveco,” aldus Alessandro Mortali, senior vicepresident Heavy Range bij Iveco. “Wij behoren tot de kleine groep fabrikanten die dankzij een vooruitziende blik het belang van methaan als alternatieve energiebron hebben begrepen.”

Al sinds 1995 besteedt Iveco veel aandacht aan aardgasaandrijving. Vandaag is het bedrijf de enige commerciële en industriële voertuigfabrikant die een complete serie commerciële voertuigen op methaan aanbiedt en is het bovendien de Europese leider in het onderzoek en de marketing van deze voertuigen, met 11.000 voertuigen die gebruikt worden in privéondernemingen en de openbare sector.

In de voertuigen die gebruikmaken van de CNG-technologie is het methaan in gasvormige vorm opgeslagen in stalen tanks bij een druk van 200 bar. In LNG-voertuigen is het vloeibare aardgas in vloeibare vorm bij -125 ºC opgeslagen in cryogene tanks en wordt het als aardgas in gasvormige vorm naar de motor gevoerd, nadat het aardgas is verwarmd in een warmtewisselaar.

De marktmogelijkheden voor deze voertuigen betreffen de voedsel- en drankindustrie, brandstoftransport, logistieke diensten en bedrijven die ’s nachts bezorgen, dankzij lagere geluidsniveaus door het gebruik van motoren met vonkontsteking. Gemiddeld genomen ligt de geluidsvermindering voor de Stralis-voertuigen met aardgas tussen de 3 en 6 decibel in vergelijking tot een voertuig met hetzelfde vermogen en een dieselmotor.

Deze voertuigen zijn onlangs getest door belangrijke Europese klanten: de resultaten zijn positief en bewijzen dat het potentiële gebruik van deze voertuigen een groot bereik heeft en dat de voertuigen ingezet kunnen worden voor diverse distributieopdrachten.

De LNG-modellen zijn binnenkort ook verkrijgbaar in versies met een cabine met 2 en 3 assen voor gebruik binnen én buiten de stad, met een handmatige versnellingsbak van 16 versnellingen en een hydraulische retarder, of met een automatische versnellingsbak met 6 versnellingen en een hydraulische koppelomvormer en een geïntegreerde retarder. De Cursor 8-motor op aardgas respecteert de grenswaarden van de Euro VI-emissienorm die in 2014 van kracht gaat.

Iveco’s bedrijfsvoertuigen op aardgas kunnen al gebruikmaken van biomethaan, een van de duurzame energiebronnen die voor een aanzienlijke vermindering van CO2-emissies zorgt.