Persbericht

IVECO vraagt om de teruggaafregeling op LNG door te zetten in Nederland
De Nederlandse regering stelde aan de tweede kamer voor om de teruggaafregeling op LNG niet te verlengen na 2018. IVECO, die natuurlijk gas ziet als een volwassen technologie in de transitie naar duurzaam transport, drukt zijn ontgoocheling uit aangaande deze regeling en uit zijn bezorgdheid aangaande het effect hiervan op de ontwikkeling van transportvloten op natuurlijk gas in Nederland.


John Venstra, Business Director Benelux; “Bij IVECO geloven we in de gastechnologie, het is een hoeksteen in onze strategie naar duurzaam transport. Daarom zijn we dan ook ontgoocheld met het voorstel om de teruggaafregeling niet verder te zetten na 2018. Dit ondermijnt de weg in de transitie van de transportsector naar voertuigen met alternatieve aandrijvingen op natuurlijk gas, met alle voordelen die dit met zich meebrengt aangaande emissie en geluidsoverlast. Natuurlijk gas is de volwassen en rendabele oplossing naar duurzaam transport, en kan een sleutelrol spelen in het bereiken van milieudoelstellingen en verbeteren van de luchtkwaliteit in steden en op belangrijke transportroutes. Met deze beslissing lopen we het risico de verspreiding van deze groene technologie in onze sector te vertragen. Niet alleen is natuurlijk gas een zuivere brandstof, met LNG voertuigen die 90 % minder NO2 en 99% minder PM uitstoten dan gelijkaardige diesel voertuigen, maar het zorgt voor een naadloze overgang naar bio-methaan, die de CO2 emissies met 95% verlaagt in vergelijking met een Euro 6 diesel voertuig. En nog beter, het leidt naar een circulaire economie gebaseerd op de winning van energie op basis van organisch en landbouwafval.” 


De beslissing om de teruggaafregeling op LNG niet te verlengen na 2018 komt er op een ogenblik dat andere Europese landen maatregelen nemen om de verspreiding van natuurlijk gas in de transportsector te ondersteunen. Enkele dagen geleden heeft het federaal Duits parlement een resolutie aangenomen om gas aangedreven voertuigen boven de 7.5 ton vrij te stellen van tol op autosnelwegen voor de volgende 2 jaar en om vanaf 2021 de luchtvervuilingscomponent uit te sluiten voor dergelijke voertuigen, zodat enkel de infrastructuurcomponent en de geluidscomponent meetellen in de tolheffing. Deze vrijstelling komt bovenop de subsidies die de Duitse regering eerder dit jaar introduceerde om de aankoop van CNG en LNG trucks te promoten. 


De Poolse regering kondigde aan om de accijnzen op LNG tot 0 te herleiden en de ontwikkeling van LNG-infrastructuur te ondersteunen door diesel te belasten. Frankrijk en Italië hebben recentelijk decreten uitgevaardigd om het gebruik van bio-methaan uit de productie van koeienmest en agrarisch afval te promoten, dit naast de financiële ondersteuning bij aankoop van CNG en LNG aangedreven voertuigen op basis van hun lagere ecologische voetafdruk.