Persbericht

Iveco toont nieuwe Euro 6 Cursor 11 motor

De nieuwe Cursor 11 motor wordt uitgerust met de ‘SCR Only’-technologie van Fiat Powertrain (FPT) en met efficiëntere verbranding- en nabehandelingsystemen. Zo wordt de toonaangevende brandstofefficiëntie van Iveco gekoppeld aan sterkere ecologische prestaties, waarvoor de revolutionaire, gepatenteerde controletechnologie zorgt. Deze technologie garandeert een erg efficiënte NOx-omzetting van meer dan 95 %.

Iveco heeft een rijke traditie van technische innovaties die de rijkosten – waarvan het brandstofverbruik al sinds jaar en dag een van de belangrijkste is – helpen te verlagen. Voor de Euro 4/5-emissienormen, die in 2005 van kracht werden, koos Iveco de weg van SCR. Deze keuze werd puur met het oog op cost of ownership gemaakt: het doel was om de efficiëntie van het verbrandingsproces in een motor en het brandstofverbruik te optimaliseren, en tegelijk de hoge NOx-emissies te beperken dankzij de SCR-nabehandeling van de uitlaatgassen.

Wat Euro 6 betreft, is de strategie van Iveco dezelfde gebleven. Nu algemeen aanvaard is dat de beste resultaten niet kunnen worden bereikt in de verbrandingskamer of het uitlaatsysteem alleen, profiteert Iveco van de technologische sprongen die FPT heeft gemaakt in zijn niet aflatende ijver om de SCR-technologie nog efficiënter te maken. Het resultaat is een volledig gepatenteerd SCR-controlesysteem dat ongeziene reducties mogelijk maakt: de ‘SCR Only’-technologie voor (middel-) zware motoren.

Het ‘SCR Only’-nabehandelingsysteem is uniek doordat het alleen via katalytische reductie en dus zonder een uitlaatgasrecirculatiesysteem in staat is om te voldoen aan de uitzonderlijk strenge NOx-limiet.

Het SCR-systeem is vooral superefficiënt dankzij het systeembeheer, dat de AdBlue-dosering en de thermische eigenschappen van het nabehandelingsysteem nauwgezet en precies onder controle houdt. Het ‘SCR Only’-systeem bestaat uit nabehandelinghardware van de volgende generatie die na intensief onderzoek werd ontwikkeld door FPT Industrial en beschermd wordt door enkele belangrijke, gepatenteerde oplossingen.

Met deze nieuwe Euro 6-motor benadrukt Iveco haar voortdurende zoektocht naar duurzame mobiliteit. Op het vlak van brandstofverbruik, onderhoudsgemak, ecologische voetafdruk en bedrijfsimago geeft Iveco zijn klanten een voorsprong op de concurrentie. Hoe? Door voertuigen te ontwikkelen die voldoen aan alle vereisten van deze belangrijke nieuwe milieunorm en de laagst mogelijke cost of ownership garanderen.