Rolande start project BIOLNG4EU

Persbericht

Rolande start project BIOLNG4EU

Rolande investeert sinds 2007 in LNG tankinfrastructuur in Nederland om de emissies in het wegtransport te reduceren. Rolande wil nu de volgende stap zetten: de introductie van Bio-LNG. Bio-LNG is een 100% biologische brandstof die gemaakt wordt uit afval of mest.

De belangrijkste voordelen van Bio-LNG zijn:

  • Het is de schoonste brandstof die geschikt is voor lange afstand wegtransport.
  • Bio-LNG leidt tot een CO2 reductie van minimaal 80% vergeleken met diesel Euro VI motoren.
  • Bio-LNG kan lokaal geproduceerd worden uit secundaire afvalstromen (geen impact op de voedselketen).
  • LNG is 1-op-1 te vervangen door Bio-LNG. Reeds beschikbare LNG trucks en tankinfrastructuur kunnen zonder problemen worden gebruikt voor Bio-LNG.
  • (Bio-)LNG trucks hebben een actieradius die vergelijkbaar is met dieseltrucks. 


Daarom is Rolande het project BIOLNG4EU gestart, dat mede wordt gefinancierd uit het Europese CEF programma. In dit project wordt de eerste infrastructuur voor Bio-LNG in Nederland en België ontwikkeld. Er worden twee locaties voor de productie van Bio-LNG gerealiseerd en vier nieuwe tankstations waar Bio-LNG blends getankt kunnen worden. In totaal zullen in dit project ook 35 trucks van verschillende merken die op Bio-LNG blends gaan rijden. Tijdens deze trial verzamelen we waardevolle data over de performance en kosten van de trucks, de tankstations en de productielocaties.

Hiermee wil Rolande laten zien dat Bio-LNG een serieuze optie is voor vergroening van het wegtransport op de korte termijn. Daarom verdient Bio-LNG een belangrijke plaats in de brandstoffenmix voor transport!

Medegefinancierd.png 111.jpg