​End of Life Vehicles

De Europese Unie vaardigde Richtlijn 2000/53/EC uit met het oog op een beperking van de impact van auto’s buiten gebruik op het milieu. Op die manier wil men bijdragen tot de bescherming, de vrijwaring en de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. De Richtlijn legt bepaalde criteria vast waaraan fabrikanten moeten voldoen onder bepaalde voorwaarden.

Om de productie van afvalstoffen die schadelijk zijn voor het milieu te voorkomen, werden de fabrikanten samen met de producenten van materialen en uitrustingen betrokken bij de categorisering van materialen die worden gebruikt bij de fabricage van nieuwe wagens. De reglementering vereist dat tegen eind 2015 voertuigen voor personen- of goederenvervoer (tot negen zetels) met een totaal gewicht van 3,5 ton recycleerbaar moeten zijn ten belope van 95 % van hun gemiddelde gewicht. IVECO gaat hier voorop omdat het zijn klanten reeds een product kan aanbieden met een gemiddeld recuperatiepercentage dat erg dicht aanleunt bij de vooropgestelde limiet.

De nieuwe reglementering voor auto’s buiten gebruik– (a) die in werking trad op 1 juli 2002 via Wetsbesluit 259 van 24 mei 2002 ter implementering van de Europese richtlijn (2000/53/EC) – vereist dat alle fabrikanten en invoerders van nieuwe auto’s de door hen verkochte voertuigen moeten recupereren aan het einde van hun levensduur. Ze dienen daarbij te garanderen dat deze worden verwerkt op een milieuverantwoordelijke wijze. Met het oog op goedkeuring moeten dergelijke wagens hun essentiële onderdelen bevatten, met name motor, transmissie, chassis, elektronische controlesystemen en katalysator; verder mogen ze geen bijkomende afvalproducten bevatten.

Om te garanderen dat al zijn klanten een uitmuntende dienstverlening genieten die op elk moment in overeenstemming is met de geldende regelgeving, heeft IVECO een systeem ontwikkeld waarmee zijn klanten zich van hun eigen auto’s buiten gebruik kunnen ontdoen zonder bijkomende kosten; [1] ze kunnen er namelijk mee terecht bij een gecertificeerd netwerk van sloopbedrijven.

De klanten kunnen contact opnemen met het dealernetwerk van IVECO voor informatie over het dichtstbijzijnde sloopbedrijf. IVECO heeft de sloopbedrijven zorgvuldig geselecteerd om een service te garanderen die conform de hoogste kwaliteitsnormen is voor de inzameling, de verwerking en de recyclage van uit bedrijf genomen auto’s.

(a) Dit gedeelte vermeldt een lijst van sloopbedrijven, onderverdeeld per provincie./dit gedeelte vermeldt een link naar de site van het bedrijf dat sloopdiensten verzorgt voor Iveco.
Op deze plaats vindt u een lijst met de dichtstbijzijnde sloopbedrijven.

[1] , behalve wat is verschuldigd aan de DIV voor de schrapping van de auto en eventuele vervoerskosten.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: b56cd59e-4943-8089-73e1-af75d25998ab.