​Baterijų ir akumuliatorių utilizavimas

​Automobilinių baterijų ir akumuliatorių utilizavimo tvarka numatyta direktyvoje Nr. 2006/66/EC.

Direktyvos nuostatai siekia padidinti perdirbamų akumuliatorių skaičių ir sumažinti jų kenksmingumą aplinkai.
Įstatymas galioja šiems akumuliatorių ir baterijų tipams:

nešiojamų įrenginių baterijos ir akumuliatoriai

automobilių akumuliatoriai

pramoninės baterijos ir akumuliatoriai

Nešiojamų įrenginių baterijoms ir akumuliatoriams priskiriami nešiojami žibintai, mobilūs telefonai, nešiojami grotuvai, kalkuliatoriai, distanciniai pultai ir kt. įrenginiai.
Automobilių akumuliatoriams priskiriami akumuliatoriai skirti variklio užvedimui, degimo ir apšvietimo sistemoms aprūpinti.
Pramoninėms baterijoms priskiriami pramonės įrenginiuose esančios baterijos bei akumuliatoriai ir akumuliatoriai esantys automobiliuose su hibridine pavara.

Akumuliatorių utilizavimas

Įstatymai numato, kad panaudotų baterijų ir akumuliatorių negalima deginti ir išmesti į sąvartynus. Panaudotos baterijos ir akumuliatoriai turi būti atiduoti perdirbimui.

Automobiliniai akumuliatoriai surenkami perdirbimui nemokamai, naudotojui paprašius. Naudotojais yra vadinami juridiniai asmenys, kurie vykdydami verslo veiklą, turi keisti akumuliatorius. Fiziniai asmenys akumuliatorius gali atiduoti utilizacijai visuomeninėse vietose esančiuose surinkimo taškuose.
Visi IVECO atstovai yra įpareigoti nemokamai utilizavimui surinkti panaudotus automobilinius akumuliatorius.

Iveco negamina ir neparduoda pramoninių akumuliatorių, todėl jų surinkti neprivalo.

Akumuliatorius ir baterijas iš nešiojamų įrenginių priima viešosiose vietose esantys atliekų surinkimo punktai – degalinės, didesni prekybos centrai ir kt.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 515d909e-4969-8089-73e1-aa956464ba9d.