​IVECO labai atsakingai žiūri į aplinkos apsaugą

​Komercinis transportas dažnai susilaukia kritikos dėl savo neigiamo poveikio aplinkos apsaugai ir kelių infrastruktūrai.

Komercinis transportas yra neišvengiama mūsų ekonominio gyvenimo dalis, todėl IVECO deda visas pastangas, kad patys komerciniai automobiliai ir jų gamybos procesai taptų kuo švaresni.

IVECO, būdama FIAT grupės narė, vadovaujasi grupės nustatytais aplinkosauginiais standartais, kurie kasmet skelbiami viešai ir kuriuos galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą:

www.fiatgroup.com

Atsisiųskite FIAT Group Tvarios aplinkos ataskaitą

Europos Sąjunga yra išleidusi direktyvą 2000/53/EC, kurios nuostatos siekia sumažinti nenaudojamų automobilių poveikį aplinkai, tokiu būdu prisidedant prie gamtos išsaugojimo, puoselėjimo ir gerinimo. Direktyva numato kriterijus ir sąlygas, kurių gamintojai privalo laikytis.

Siekiant išvengti gamtos resursų perteklinio naudojimo bei nepageidaujamos aplinkos taršos, automobilių gamintojai ir jų dalių tiekėjai, pradėjo vykdyti dalių, naudojamų automobilių gamyboje, klasifikavimą.
Įstatymai numato, kad iki 2015 metų pabaigos, visi keleiviniai automobiliai (iki devynių vietų, neviršijant 3,5 t bendrosios masės) turi būti pagaminti taip, kad iki 95 proc. jų vidutinės masės galima būtų pakartotinai perdirbti.
IVECO jau šiandieną gamina ir siūlo klientams tokius automobilius, kurių perdirbimo lygis labai artimas numatytam įstatymuose.

Netinkamų naudoti automobilių utilizavimo tvarką nustato 2003 metai ES priimtas dekretas SI Nr. 2635 kartu su direktyva 2000/53/EC. Įstatymai numato, kad automobilių gamintojai ir importuotojai, privalo pasirūpinti, kad jų parduoti automobiliai, kurie nebetinkami naudojimui, būtų tinkamai utilizuoti.

Tam, kad netinkamas naudojimui automobilis būtų priimtas utilizavimui, jis turi turėti visas pagrindines dalis ir agregatus – variklį, pavarų dėžę, kėbulo skardas, elektroninius valdymo blokus, katalizatorių. Automobilis turi būti švarus, be šiukšlių viduje.
Siekiant pagal numatytus ES įstatymus greitai ir sklandžiai aptarnauti klientus, kurie nori priduoti utilizavimui netinkamą naudoti automobilį, IVECO sukūrė programą, kurios dėka automobilio savininkas gali savo jėgomis nemokamai [1] pristatyti automobilį sertifikuotoms utilizavimo bendrovėms.
Klientai gali susisiekti su artimiausiu IVECO atstovu, dėl informacijos apie utilizavimo bendroves. Iveco yra kruopščiai parinkusi automobilių utilizavimo centrus, siekiant užtikrinti, kad paslaugos būtų suteiktos kokybiškai, kvalifikuotai ir laikantis įstatymų.
Šiame skyriuje rasite nuorodas į kompanijas, kurios yra oficialus nurašytų IVECO automobilių utilizavimo partneris.

[1] nedengiamo registravimo, išregistravimo ir transportavimo išlaidos.