​Iveco kompanijos valdymo modelis

Iveco valdymo modelis yra parengtas pagal nustatytas Organizacijos modelio ir Valdymo bei kontrolės taisykles. Šiose taisyklėse numatytos darbuotojų, kompanijos skyrių ir Iveco vardu veikiančių trečiųjų šalių pareigos ir atsakomybė.

Iveco SpA Organizacinis modelis yra patvirtintas dekretu 231/2001. Šį dekretą sudaro Organizacijos modelio ir Valdymo bei kontrolės dokumentai, papildyti pagal Fiat SpA gaires patvirtintas direktorių tarybos 2007 m. rugsėjį.

Papildomai buvo pasirašyti etikos principus kontroliuojantys dokumentai, paruošti pagal Sarbanes-Oxley akto 301 skirsnį.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: e187f3a0-d90e-8089-a367-040f1d31776a.