Nukrypimo nuo juostos perspėjimo sistema (angl. The Lane Departure Warning System - LDWS) akustiniu signalu įspėja vairuotoją, kai automobilis nukrypsta iš važiavimo juostos neparodęs posūkio signalo, kas dažnai nutinka vairuotojui užsnūdus prie vairo. Sistema paremta optinių daviklių darbu.