Nukrypimo nuo juostos perspėjimo sistema (angl. The Lane Departure Warning System - LDWS) akustiniu signalu įspėja vairuotoją, kai automobilis nukrypsta iš važiavimo juostos neparodęs posūkio signalo, kas dažnai įvyksta vairuotojui užsnūdus prie vairo.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 2e51f19e-e9fc-8089-73e1-a2fd0e49d5fa.