Vairavimo saugumo užtikrinimui, galite papildomai užsakyti parkavimo daviklius.

Važiuojant atgal, davikliai, esantys automobilio galinėje dalyje, nustato atstumą tarp automobilio  ir už jo esančių objektų.

Sistema įsijungia, kai įjungiama atbulinė pavara, garsinis signalas informuoja jei per mažiau nei metrą priartėjama prie šalia automobilio esančio objekto. Kuo atstumas iki objekto mažesnis, tuo signalas skamba dažniau. Garsinis signalas įjungiamas pastoviu rėžimu, kai atstumas sumažėja iki 30 cm.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: eb9a069f-39c6-8089-73e1-a101f417bb37.