Turbīnas konstrukcija, ieskaitot integrēto spiediena pārplūdes vārstu, nodrošina augstu spiediena padevi pat pie zemiem tukšgaitas apgriezieniem, tādā veidā optimizējot griezes momentu un degvielas patēriņu. Tomēr, sasniedzot maksimālo spiedienu (kas atbilst augstiem tukšgaitas apgriezieniem), ir nepieciešama mehāniska dzinēja un turbīnas aizsardzība. Šo funkciju veic pārplūdes vārsta sistēma, kas ļauj turbīnā uzturēt atbilstošu spiedienu, vienlaicīgi ierobežojot augšējo spiediena līmeni.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 38c4ab9e-b9cd-8089-37b2-c027b89b2dca.