Iveco Turbo Brake (ITB) ir turbopūtes dzinēja dekompresijas bremze. Kompresijas fāzes beigās mehānisms uz īsu brīdi atver izplūdes vārstus, pilnībā izmantojot izplūdes gāzu radīto pretestības spēku.

ITB dekompresijas bremze tiek modulēta, kontrolējot ģeometriski maināmo turbīnu.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 7730f19e-d9e8-8089-37b2-cb5e07819a02.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 7730f19e-d9e8-8089-37b2-cb5e07819a02.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 7730f19e-d9e8-8089-37b2-cb5e07819a02.