Visus Stralis modeļus var komplektēt ar dažāda veida asīm, atkarībā no pielietojuma veida – izvēloties pēc ass konstrukcijas, maksimāli pieļaujamās slodzes un pēc piedāvātā aizmugures ass pārnesuma skaitļa:
  • priekšējās asis ar maksimāli pieļaujamo slodzi līdz 8000 kg;
  • dzenošās asis ar vienkāršo reduktoru, ar diferenciāļa bloķētāju standartā un maksimāli pieļaujamo slodzi līdz 13000 kg;
  • vairāki aizmugures ass pārnesuma skaitļi – no 2.64 līdz 5.29, kas nodrošina optimālu atbilstību paredzētajam ekspluatācijas režīmam, garantējot ekonomisku dzinēja darbu.
  • esošo modeļu gammu papildina plašas trešās ass izvēles iespējas: fiksētā vai paceļamā un stūrējamā ass, kas tiek montēta pirms dzenošās ass vai aiz tās, ar nesapārotiem riteņiem vai ar dubultriteņiem.