Joslas Šķērsošanas Brīdinājuma Sistēma LDWS ar skaņas signālu brīdina autovadītāju par novirzīšanos no braukšanas joslas, ja jūs šķērsojat esošo joslu, neieslēdzot pagrieziena rādītāju. LDWS ļoti efektīvi novērš tāda veida negadījumus, kas tiek izraisīti vadītāja neuzmanības dēļ vai noguruma rezultātā (negadījumu skaits samazinās par aptuveni 50%).
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: ad7df29e-39f4-8089-37b2-c49df06bbcbc.