Elektroniskā Stabilitātes Programma ESP (Electronic Stability Program) aktivizējas tajā gadījumā, ja automobilis sāk novirzīties no kustības trajektorijas, samazinot dzinēja jaudu un bremzējot katru riteni atsevišķi ar dažādu intensitāti, līdz automobilis atgūst stabilu kustības trajektoriju.

Arī tajā gadījumā, ja autovadītājs nav pareizi aprēķinājis kustības trajektoriju līkumā vai pārāk staruji maina kustības virzienu, ESP sistēma efektīvi koriģē šādas situācijas.

ESP sistēma novērš līdz pat 45% satiksmes negadījumu, kurus citādi būtu izraisījusi nepareiza rīcība, izbraucot ceļa līkumus.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 5f31069f-b95b-8089-73e1-a7f01fc4a5c6.