​​IVECONNECT ATJAUNOŠANA

​​IVECONNECT SISTĒMA

Iveconnect sistēmas datus var atjaunot, izmantojot USB  atmiņas karti.

 

Lai pārliecinātos, vai jūsu Iveconnect sistēma pieprasa programmatūras atjaunināšanu, pirms uzsākt datu atjaunošanas procedūru, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

KĀ PĀRBAUDĪT IVECONNECT SISTĒMAS PROGRAMMATŪRAS VERSIJU

Lai pārbaudītu jūsu Iveconnect Sistēmas programmatūras versiju, lūdz, rīkojieties saskaņā ar tālāk aprakstītajām darbībām:

Sākuma lapas izvēlnē nospiediet ikonu “APPLICATIONS”, parādās “APPLICATIONS” izvēlne

 


“Application” izvēlnē nospiediet ikonu “UTILITIES”. Uz UTILITIES ekrāna, ja ir pieejams, nospiediet INFO ikonu (uz ekrāna parādīsies sistēmas programmatūras versija) un otrādi – nospiediet ikonu “CALCULATOR”, lai ieietu CALCULATOR ekrānā.

 Nospiediet sekojošu atsoļa kombināciju (skat. 4. zīm.): 407.2012 ‘M+’ ‘MR’

 


Iveconnect System programmatūras versija būs redzama uz sekojošā “Diagnostic” ekrāna (skat. ar sarkanu krāsu apvilkto zonu).


 

 Ja uz displeja redzamā vērtība ir zemāka par 2452,564 , nospiediet sākumlapas taustiņu Home un veiciet nepieciešamo programmatūras atjaunošanu (šīs tīmekļa lapas apakšējā daļā lejuplādēšanai ir pieejami faili ar iekļautu detalizētu instrukciju un atjaunotās programmatūras paketēm); ja vērtība ir augstāka – jūsu sistēma jau ir aprīkota ar jaunāko izplatīšanai pieejamo programmatūru.


 IVECONNECT UPDATE Instructions

IVECONNECT UPDATE: Pack1.zip

IVECONNECT UPDATE: 2512 Pack2.zip