​Homologācija

Homologācija ir process, kurā tiek savākti un apkopoti apstiprinājumi par automobiļa sistēmu sniegumu un rādītājiem, kā arī novērtēšanas un atbilstības apstiprināšanas procedūra attiecīgajās instancēs Transportlīdzekļa Tipa Apstiprinājuma saņemšanai.

Europas Savienībā ir iesniegtas dažādas Nacionālā Tipa Apstiprinājuma shēmas. Šīs apstiprinājuma sistēmas piemērošana tiek ieviesta dažādām automobiļu kategorijām turpmāko 4 gadu laikā. Homologācijas vajadzībām transportlīdzekļi tiek iedalīti sekojošās kategorijās:

Kategorija M: Mehāniskie (ar dzinēju darbināmie) transportlīdzekļi ar vismaz četriem riteņiem, vai ar trīs riteņiem, ja transportlīdzekļa pilnā masa pārsniedz 1 tonnu, un kas tiek izmantoti pasažieru pārvadāšanai.

Kategorija M1: Transportlīdzekļi, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai un kuros sēdvietu skaits nepārsniedz astoņas sēdvietas, neskaitot autovadītāja vietu.

Kategorija M2: Transportlīdzekļi, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai un kuros sēdvietu skaits pārsniedz astoņas sēdvietas, neskaitot autovadītāja vietu, un kuru pilnā masa nepārsniedz 5 tonnas.

Kategorija M3: Transportlīdzekļi, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai un kuros sēdvietu skaits pārsniedz astoņas sēdvietas, neskaitot autovadītāja vietu, un kuru pilnā masa ir lielāka par 5 tonnām

Kategorija N: Mehāniskie (ar dzinēju darbināmie) transportlīdzekļi ar vismaz četriem riteņiem, vai ar trīs riteņiem, ja transportlīdzekļa pilnā masa pārsniedz 1 tonnu, un kas tiek izmantoti kravu pārvadāšanai.

Kategorija N1: Transportlīdzekļi, kas paredzēti kravu pārvadāšanai un kuru pilnā masa nepārsniedz 3.5 tonnas.

Kategorija N2: Transportlīdzekļi, kas paredzēti kravu pārvadāšanai un kuru pilnā masa ir lielāka par 3.5 tonnām, bet nepārsniedz 12 tonnas.

Kategorija N3: Transportlīdzekļi, kas paredzēti kravu pārvadāšanai un kuru pilnā masa ir lielāka par 12 tonnām.

Uzzināt vairāk
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3021739e-6974-8089-73e1-a41ccd82ac95.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3021739e-6974-8089-73e1-a41ccd82ac95.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3021739e-6974-8089-73e1-a41ccd82ac95.