STAD

Våra stadsbussar erbjuder längder, motorer och säten som kan möta alla företags och kollektivtrafikresenärers behov i fråga om tillgänglighet, kostnad och hållbarhet för en bättre rörlighet.