​CROSSWAY NATURAL POWER

DET NATURLIGA VALET FÖR HÅLLBAR MOBILITET

Medan efterfrågan på mobilitet växer långt bortom stadsgränserna är CNG-driven mobilitet rätt val att göra nu inför framtiden. Naturgasdrivna fordon är erkända både på europeisk som lokal nivå för förnyelse av en ren flotta och användning i zoner med låga utsläpp. CNG-mobilitet erbjuder partikelutsläpp nära noll såväl som lågt NOx och reducerat brus (upp till -3 dB). I kombination med användning av biometan kan CO2-avtrycket skäras ned med upp till 95 %.

BYT HELT ENKELT UT EN DIESELBUSS MOT EN CNG-BUSS

Den nya Crossway Natural Power implementerar designlösningar från den beprövade Crossway-familjen, vilket ger maximala fördelar för operatörer som omvandlar sin flotta från diesel till CNG, på en enkel en-för-en-grund:

+ Samma fordonshöjd som Crossway diesel med luftkonditionering (3,45 m)

+ Samma säteskapacitet, upp till 63 säten på 13 m

+ Samma bagageutrymme (upp till 6,2 m3)

+ Utmärkt tillgänglighet med en inre höjd på 2,0 m, stadiga handbagagehyllor

+ Samma prestation med identisk(t) kraft och vridmoment som den ursprungliga diesel-versionen

(360 hk och 1 620 Nm)

+ Utmärkt räckvidd upp till 600 km med 1 260 l av CNG-lagringskapaciteten