ELEKTRISKE DELER

Liten men tøff!

De elektriske delene er små deler, men uansett er de reservedeler som du alltid må ha tilgang til.

De elektriske delene er essensielle for alle kjøretøyets funksjoner. Koblingene, sensorene, bryterne og knappene sender signaler og informasjon som brukes for å styre kontrollenhetene, og spiller derfor en grunnleggende rolle for kjøretøyets riktig bruk.

Produktfordeler

IVECO BUS elektriske deler garanti:

  • KVALITET: Ved å velge råmaterialer av høy kvalitet, garanterer IVECO BUS optimale ytelsesnivå ved dets originaldeler og forsikrer langsiktige besparelser.
  • SAMSVAR: Kjøretøyet opprettholder sine opprinnelige nivåer av ytelse.
  • PÅLITELIGHET: Effektivt upåvirket av værforhold, har delene lengre levetid, noe som derfor reduserer kjøretøyets nedetid.

     

Søk forhandler