BÆREDYGTIGHED

Som en førende leverandør af køretøjer til kollektiv transport er IVECO BUS en stærk medspiller i at opnå miljø-skånsom transport.

IVECO BUS udtrykker sit engagement overfor bæredygtig udvikling på flere måder: fra udvikling af stadigt mere miljø-skånsomme køretøjer, til reduktionen af miljømæssig påvirkning af produktionsprocesser; initiativer der involverer hele værdikæden fra udvikling og produktion til salgsnetværket og lokalsamfundet.

Mere brug af offentlig transport, betyder mindre støj og mindre CO2-udslip per person, og leder frem imod en komfortabel og bæredygtig fremtid. Det er en nøglestrategi for IVECO BUS at reducere køretøjers miljømæssige og sociale påvirkning i deres levetid. For at nå dette mål er viksomhedens forskningsaktiviteter fokuseret på udviklingen af innovative løsninger til at reducere forurening og støjemissioner, mens produktets genanvendelighed forøges. IVECO BUS vil reducere påvirkningen af udvikling og produktionsprocesser yderligere gennem effektiv brug af naturlige ressourcer med særlig fokus på rationelt brug af vand og energiressourcer, samt minimering af affaldsproduktion.

For at udvikle processer og produkter med mindre miljømæssig påvirkning, og for at fastholde og udvikle optimerede produktionsprocesser, følger Iveco Bus principperne inden for World Class Manufacturing, den innovative japanske metode baseret på en filosofi om kontinuerlig optimering. Siden 2007 har IVECO BUS administreret alle produktionssteder i henhold til World Class Manufacturing

For at læse mere om bæredygtighed, klik her.