Behind the wheel („Za volantem“): Repasování náhradních dílů

Jako celosvětový výrobce v průmyslovém odvětví je skupina CNH Industrial odpovědná za ekologický životní cyklus širokého spektra produktů od zemědělských a stavebních strojů až po užitkové vozy a pohonné jednotky. Každá ze součástek, z nichž se tyto stroje skládají, vypráví svůj příběh. Nejnovější epizoda seriálu „Za volantem" („Behind the Wheel") se zabývá repasováním náhradních dílů, které společnost nabízí jako ekologičtější i ekonomičtější alternativu v porovnání s jejich výměnou za nové. Tuto epizodu můžete shlédnout online zde: www.cnhindustrial.com/behindthewheel

Špičkového výkonu dosahuje stroj díky široké škále jednotlivých dílů (komponentů). Ve spolupráci s 12 celosvětovými značkami specializovanými na široký výběr průmyslových produktů provozuje CHN Industrial divizi Parts & Service, která zajišťuje náhradní díly pro různé produktové řady ve 180 zemích. Významnou součástí této divize je také repasování dílů, které zvyšuje produktivitu zdrojů a omezuje vznik odpadu.

Nejnovější epizoda seriálu CNH Industrial Behind the Wheel („Za volantem") zkoumá repasování dílů blíže a odpovídá na otázku, proč se jedná o důležitou, ekologickou a konkurenceschopnou alternativu pro zákazníky z nejrůznějších průmyslových odvětví od zemědělství přes stavební průmysl až po dopravní služby.

Repasování je alternativním řešením k výměně starých dílů za nové a upřednostňuje nižší provozní náklady při zachování stejné kvality jako u nový originálních dílů. Proces repasování spočívá v rozebrání dílů na klíčové komponenty, důkladné kontrole, náhradě komponentů, v případě potřeby ve strojovém opracování, opětovném sestavení a otestování dílu tak, aby vyhovoval požadavkům výrobce originálních dílů.

Komplexní proces repasování skupiny CNH Industrial je zárukou, že kvalita jejích repasovaných náhradních dílů vždy odpovídá kvalitě nových dílů. Repasování snižuje dopad na životní prostředí, neboť při repasování se pouze repasuje stávající díl bez potřeby použití nového surového materiálu, což redukuje potřebu těžby, tavby a odlévání kovů.