​Ja ohjausjärjestelmä

Iveco on määrittänyt hallinto- ja ohjausjärjestelmänsä laatimalla organisaatio-, hallinto- ja ohjausmallin, jossa määritetään säännöt ja toimintatavat, joita kaikkien työntekijöiden ja yhtiötahojen, sekä kaikkien muiden yhtiön puolesta tai sen nimeen toimivien henkilöiden on noudatettava.

Iveco SpA Organisational Model -tiedosto lainsäädännön 231/2001 mukaan sisältää Iveco SpA -yhtiön organisaatio-, hallinto- ja ohjausmallin, joka on päivitetty Fiat SpA -ohjeiksi ja jotka johtokunta on hyväksynyt 17. syyskuuta 2007.

Sarbanes-Oxley Act -lain osion 301 mukaisesti yhtiö on laatinut toimintamenettelyn eettisten periaatteiden rikkomista koskevien väitteiden hallintaa varten.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 8e82059f-493b-8089-73e1-a68a030b277a.