​​Kaksitoiminen moottorijarru ja ECAS-järjestelmä

CEB: Kaksitoiminen moottorijarru

CEB – Combined Engine Brake – on kaksitoiminen moottorijarru, joka yhdistää paineen alentamisen ja jarrutusmomentin. Pakosarjassa olevan läppäventtiilin avulla luodaan riittävä pakokaasun vastapaine, joka hidastaa moottorin pyörimistä ja lisää jarrutusvoimaa.

Hukkaportti: suurempi vääntö, pienempi polttoaineenkulutus ja suurempi luotettavuus.

Turbon hukkaportin rakenne mahdollistaa korkean ahtopaineen matalilla kiertonopeuksilla optimoiden siten väännön ja polttoaineen kulutuksen. Kun turbon tuottama paine nousee maksimaaliseksi, moottori ja turboahdin on suojattava mekaanisesti.
Tätä tehtävää hoitaa hukkaporttijärjestelmä, joka rajoittaa ja tasaa ahtopainetta päästämällä pakokaasua asteittain ja tietyin edellytyksin suoraan pakosarjaan.

Etsi lisää
Lataa

Etsi jälleenmyyjä

Alt