​AJOTAVAN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

​AJOTAVAN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

Järjestelmä käsittelee moottorista, ajoneuvosta ja GPS-laitteesta saatuja tietoja (IVECOn luoman) kehittyneen algoritmin avulla. Se arvioi kuljettajan ajosuoritusta polttoainetehokkuuden kannalta.
Arviointi tapahtuu kolmitasoiseksi puurakenteeksi järjestettyjen mittarien avulla, ja siinä huomioidaan tehtävän vaikeusaste.


 
Etsi lisää