Uue Eurocargo kaitseb nii sõitjat kui veost.​​

Eurocargo veoki ohutusvarustus.​​

Uus Eurocargo on turvaline nii juhile kui veosele. Lisandunud on uus turvaelement - rooli turvapadi. Standardvarustusse kuulub ka veelgi enam täiustatud elektroonika juhi assisteerimiseks.

LDWS (Lane Departure Warning System) on uus seade, mis suudab vastavalt seadistatud kaamera abil lugeda teemärgiseid ning anda juhile märku mittesoovitud kõrvalekaldest oma sõidurajalt.

EVSC (Electronic Vehicle Stability Control) stabiilselt sõitu tagavale süsteemile on lisandunud veel AEBS (Advanced Emergency Braking System) ehk automaatne lisapidurdussüsteem. Seade hindab eessõitva sõiduki kaugust ning võimaliku kokkupõrke aega ja alarmeerib juhti kaks korda enne, kui rakendab pidrudussüsteemi.

Liikuva takistuse puhul alandab süsteem kokkupõrke vältimiseks kiirust automaatselt 32km-ni tunnis, staatilise korral alandab 10km/h võrra.

Tähelepanu! AEBS ei garanteeri avarii vältimist ega elimineeri vastutustundetu sõidu puudujääke.

Kõik need uuendused tagavad Eurocargo vastavuse uute seadustega, mis jõustuvad 2015 aasta novembris (Commission Regulation EU 347/2012). Ent siin ei lõppe uuenduste nimekiri.

ACC (Adaptive Cruise Control) reguleerib kiirust eessõitva sõidukiga püsivat distantsi (kuni 120m) hoides, kasutades selleks AEBS seadmest saadud informatsiooni. Esmast vähendab see mootori pöördeid, sellele järgneb mootoriga pidurdus ning lõpuks rakendub jalgpidur.

Sõiduturvalisust ja paremat nähtavust on veelgi täiustatud standardvarustusse kuuluvate LED päevavalgustuledega. Valikuliselt on saadaval on ka ksenoontuled. Audio ja Bluetooth ühenudsega seadmeid on võimalik juhtida roolile paigutatud nuppude abil, mis lubab juhil veelgi enam keskenduda eelkõige teele.

​​​
Uus Eurocargo
Brošüür