ECOFleeti režiim ja Eurotronicu käigukast annavad juhile vabaduse vahetada käike just vajalikul hetkel (nt paigaltvõtul ning enne ja pärast tõusu), kuid piiravad osaliselt mehaanilist käiguvahetust, et optimeerida käigukasti tõhusust ja vältida juhi eksimisvõimalust.

ECOFleeti režiim on eriti efektiivne nendes masinaparkides, kus veokitel ei ole kindlaid juhte. Seega ei tunne juhid tõenäoliselt täielikult igat veokit ega pruugi saavutada maksimaalset sooritusvõimet ja minimaalset kütusekulu.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 1e42f29e-291e-8089-73e1-a140c3c4a1e9.