Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem aktiveerib hoiatussignaali, kui veok kaldub oma sõidurajalt kõrvale, ilma et juht oleks suunatuld sisse lülitanud.

LDWS on väga tõhus süsteem tähelepanu hajumisest või väsimusest tulenevate õnnetuste vältimiseks (hoiab ära kuni 50% sellistest õnnetustest).

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: d08ade9e-4972-8089-37b2-c08143823a76.