​Iveco Unetversity on Iveco edasimüüjatele mõeldud koolituskeskus

Koolitusvajaduste rahuldamiseks asutas Fiat Group uue kooli, kus töötatakse välja ja korraldatakse koolitusi nii edasimüüjate müügipersonalile kui ka müügijärgse teeninduse personalile. Uue kooli nimi on Unetversity ning Iveco Unetversity vastutab Iveco kaubikuid ja veokeid ning müügimetoodikat puudutavate koolituste eest. Iveco veokite ja kaubikute alase koolituskava koostamisel on võetud arvesse Iveco võrgustiku töötajate vajadusi. Koolitus on põhjalik, homogeenne ja paindlik ning tunnid võivad toimuda nii tavapärases klassitoas kui ka veebipõhiste kursustena internetis Iveco usub, et Unetversity koolitus on eduka kaubamärgi võti.