​IVECO Capitali kasutusrent

Kasutusrent on finantseerimisleping, milles vara on bilansiväline ja vara omanikuks jääb IVECO ​Capital.

Kliendid, kes valivad selle võimaluse, nõustuvad veoki konkreetsete kasutustingimustega. Eeldusel, et need oluliselt ei muutu, on kuumaksed ja intress fikseeritud kogu lepinguperioodiks. Selle lepingu põhieelis on asjaolu, et rendimaksed on väiksemad kui kapitalirendi puhul, sest veoki jääkväärtus sisaldub juba tehingus.Lepinguperioodi lõpus võib klient pikendada lepingut või veoki meile lihtsalt tagastada. Viieaastase või lühema kasutusrendi puhul kuulub vara ametlikult meile, mis võimaldab meil maksed kanda bilansi kuludesse ja see kajastub ka teie rendimaksetes. Lisaks saate bilansis nõuda maksusoodustust kogu rendisummalt. Ja see ei ole veel kõik – teie rahavoog paraneb veelgi, sest tasute käibemaksu ainult kuumaksetelt, mitte vara soetusmaksumuselt.

Põhiomaduste ja -eeliste kokkuvõte:

väiksemad kuumaksed tänu kokkulepitud jääkväärtusele

parem rahavoog

väike esmane kapitalikulu

puudub vara omanikurisk

bilansiväline vara

maksusoodustus – rendimaksed kantakse kuludesse

käibemaksu tasutakse kuumaksetelt, mitte vara soetusmaksumuselt