​Iveco tehniline koolitus

Tehnilise koolituse eesmärk on analüüsida, jälgida ja arendada Iveco teenindusvõrgustiku töötajate tehnilisi ning diagnostika- ja hooldusalaseid oskusi.

Koolituskursused on välja töötatud ja õppematerjalid koostatud suurte teadmistega ekspertide poolt, kes kasutavad nii traditsioonilist metodoloogiat (loengud ja praktilised harjutused, mis hõlmavad mehaanilisi komponente ja kogu veokit) kui ka täiustatud multimeediasüsteeme (veebipõhised koolituskursused). Unetversity tehnilise koolituse uhkuseks on virtuaalne simulaator, mida kasutatakse kõigis koolituskeskustes. See koosneb temaatilistest tööjaamadest, mis simuleerivad arvutil Iveco veokite diagnostika ja hoolduse kõiki etappe, võimaldades mehaanikul töötada veoki osadega nii, nagu ta töötaks iseseisvalt reaalsel veokil. Valikus on üle 40 kursuse, mis hõlmavad kogu veokit alates elektroonikast kuni tänapäevase diagnostikani, alates algajatele mehaanikutele mõeldud kursustest kuni spetsialistidele mõeldud kursusteni. Unetversity tehnilise koolituse kursusi saab kohandada oma vajadustega ja neid on võimalik korraldada ka Iveco klientide töökodades. Iveco teeb koostööd ka erinevate pealisehituste valmistajatega, kes kohandavad Iveco veokeid, ja pakub spetsiaalseid kursusi müügijärgse hoolduse võrgustiku töötajatele. Iveco korraldab Unetversitys väga erinevaid koolitusi, tänu millele saavad kliendid osa üleilmse tootja teadmistest ja kogemustest, mis puudutavad veoki kogu olelusringi.