Maksimaalne teave, pidev täiustamine ja väga hea kvaliteet – need on märksõnad, mis iseloomustavad Iveco tehnilisi trükiseid ehk olulisi vahendeid, mis pakuvad tuge klientidele ja klienditeenindusele. Teenus hõlmab ühelt poolt terviklikku komplekti kasutusjuhendeid ja teiselt poolt veebis kättesaadavat dokumentatsiooni, mis on tõlgitud kõikide nende turgude keeltesse, kus Iveco on esindatud.

Documentazione Tecnica On-Line

Tehnilised trükised. Kust saab alati teavet.

Terviklik komplekt kasutusjuhendeid

Terviklik komplekt kasutusjuhendeid on olemas nii paberil kui ka elektroonilisel kujul.
Need kasutusjuhendid on hädavajalikud Iveco toodete korraliseks ja plaaniväliseks hooldamiseks. Trükised on mõeldud Iveco teenindusvõrgustiku kvalifitseeritud mehaanikutele ja operaatoritele ning sisaldavad kirjeldavaid ja illustreerivaid üksikasjalikke tegevusjuhiseid, samuti skeeme, hõlpsalt mõistetavat teksti ja jooniseid, tehnilisi osi ja analüüse. Need kasutusjuhendid aitavad mehaanikutel veokit efektiivselt hooldada/remontida, minimeerida seisuaegu ning hoida veoki tööomadusi.

Dokumentatsioon otse veoki pardal

Iveco tehniliste trükiste teenusevalikus on ka pardadokumentatsioon.
Kasutusjuhend on parim koht, kust leida veoki täpne kirjeldus, mis võimaldab veokit paremini kasutada, ja põhjalikud hooldusjuhised, mille eesmärk on maksimeerida veoki tööomadusi ja optimeerida võimalikku kasu.
Lisaks sisaldab veebipõhine dokumentatsioon põhjalikku loetelu Iveco edasimüüjatest ja volitatud töökohtadest, kuhu saab vajaduse korral pöörduda.

Juurdepääs sellisele veebidokumentatsioonile on oluline tööriist, mis annab vajalikku teavet igal ajal: 24 tundi päevas, 365 aastas.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: b826699e-49dd-8089-37b2-caab79bcfafa.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: b826699e-49dd-8089-37b2-caab79bcfafa.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: b826699e-49dd-8089-37b2-caab79bcfafa.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: b826699e-49dd-8089-37b2-caab79bcfafa.