​Iveco suhtub keskkonnakaitsesse väga tõsiselt

Tarbeveokeid kritiseeritakse sageli keskkonna saastamise ja teede ummistamise pärast.

Tarbeveokitel on täita väga oluline osa meie majanduses ning Iveco Ltd. teeb suuri jõupingutusi veokite väljatöötamisel ja tootmisprotsessi täiustamisel, et vähendada nii toodete kui ka tehase keskkonnamõju.
Kuuludes täielikult Fiat Groupile, oleme uhked oma keskkonnakaitse tulemuste üle, mis avalikustatakse igal aastal kontserni keskkonnaaruandes (vt www.fiatgroup.com).
Download Fiat Group Sustainability Report (Fiat Groupi jätkusuutlikkuse aruande allalaadimine)

Euroopa Liit võttis vastu direktiivi 2000/53/EÜ, et vähendada kasutuselt kõrvaldatud sõidukite mõju keskkonnale ning sel viisil kaasa aidata keskkonna kaitsele, säilitamisele ja kvaliteedi parandamisele. Direktiiv kehtestab kriteeriumid, mida tootjad peavad kindlatel tingimustel järgima.Vältimaks keskkonnaohtlike jäätmete teket, on sõidukitootjad koostöös materjalide ja seadmete tootjatega hinnanud uute sõidukite ehitamisel kasutatavaid materjale. Õigusakti kohaselt peavad kauba- või sõiduautod (kuni 9 kohta), mille kogukaal on kuni 3,5 tonni olema 2015. aasta lõpuks taaskasutatavad vähemalt 95% ulatuses sõiduki keskmisest massist. Iveco on ajast eest, sest ta on juba suuteline pakkuma klientidele toodet, mille taaskasutusmäär on kehtestatud piirile väga lähedal.

Avastage rohkem