Pressiteade

Iveco ja FPT Industrial esitlevad ülitõhusat SCR-süsteemi, mis tagab tõhusama ja puhtama transpordi

Iveco ja FPT Industrial esitlevad ülitõhusat SCR-süsteemi, mis tagab tõhusama ja puhtama transpordi

Iveco ja FPT Industrial tutvustasid Torino tehnoloogiafoorumil oma eelmisel aastal välja kuulutatud ainulaadset lahendust, mis võimaldab täita Euro VI nõudeid, ning oma edasisi plaane kütusetarbe ja kasutuskulude vähendamiseks.

Ivecol ja FPT Industrialil on seljataga tehniliste uuenduste pikk ajalugu. Uuenduste eesmärk on vähendada kasutuskulusid, milles kütusekulul on oluline osa. 2005. aastal kehtestatud Euro IV/V heitmenormi nõuetele vastamiseks on Iveco ja FPT Industrial valinud SCR-i tee. Tänu sellele lahendusele optimeeriti täielikult põlemisefektiivsust ja vähendati seeläbi kütusekulu. Seda võimaldas NOx-heitmete märkimisväärne vähendamine SCR-i heitgaaside järeltöötlussüsteemi abil.

Euro VI nõuete kohapealt ei ole muutunud ei Iveco ja FPT Industriali strateegia ega lõppklientide nõudlus kütusesäästlikumate mootorite järele. Kuna oli teada, et muudatusi tuleb teha nii põlemiskambris kui ka heitgaaside väljalaskesüsteemis, rakendas Iveco oma katkematus arendustegevuses FPT Industriali tehnikasaavutusi, et täiustada SCR-tehnoloogia efektiivsust. FPT Industrial on välja töötanud täielikult patenteeritud ülitõhusa SCR-süsteemi, mis töötab enneolematult tõhusalt.

FPT Industriali järeltöötlustehnoloogia põhineb Euro VI sõidukitele mõeldud „ainult SCR”-tehnoloogial ja selle ainulaadsus seisneb selles, et äärmiselt rangetele NOx-heitmete piirnormidele vastamiseks piisab ainult katalüüsreduktsiooni süsteemist, ilma et heitgaasi retsirkulatsiooni oleks vaja kasutada.


Heitmete vähendamise plaan

Diiselmootorite heitgaasid sisaldavad põlemisprotsessi keemiliste omaduste tõttu mitmesuguseid saasteaineid, millest kahjulikemad on NOx (lämmastikoksiidid) ja tahked osakesed (PM).

Uute Euro VI heitgaasieeskirjadega, mida plaanitakse hakata rakendama kõigile uutele raskeveokitele ja bussidele, mis registreeritakse 1. jaanuarist 2014, võetakse kasutusele senisest märksa karmimad väljalaskegaaside piirmäärad:

 • Euro V-ga võrreldes 80% vähem NOx-heitmeid (ETC katsetsükkel, võrreldavate heitmekoguste korral);
 • Euro V-ga võrreldes 66% väiksem tahkete osakeste kogus (ETC katsetsükkel, võrreldavate heitmekoguste korral). Tahketele osakestele plaanitakse kehtestada veelgi rangemad piirangud, millega kahaneb osakeste kogus enam kui 95%;
 • Ammoniaagiheitmete piirangu kasutuselevõtt.

  Lisaks võetakse koos Euro VI-ga kasutusele hulk uusi rakenduspõhimõtteid:

  • uued üleilmsed muutuv- ja püsitsükliga katsed. Muutuvtsükkel koosneb külma mootoriga tehtavast osast ja mootori kohapealsele töötamisele järgnevast osast;
  • kui ei kasutata suletud süsteemi, hakatakse mõõtma heitmeid karteri kaudu;
  • suurimatele sõidukitele rakenduvad heitmete püsivuse lisanõuded kuni 700 000 km läbisõiduni või seitsmeaastase kasutuseni;
  • senisest täiustatum pardadiagnostikasüsteemi jõudlus;
  • meetmed kaasaskantavate mõõtesüsteemide (PEMS) kasutuselevõtuks, millega saab kindlaks määrata tegelikke sõidu käigus tekkivaid heitmeid ja piirata tühikäiguheitmete hulka;
  • meetmed, mille eesmärk on muuta sõidukite remondi- ja hooldusteave kergesti kättesaadavaks ja tagada eraettevõtjate ligipääs sellele teabele.


   Euro VI reeglite kasutuselevõtt on oluline samm maailma heitmestandardite arendamisel alates ajast, kui mootori sertifitseerimisel kasutati esimest korda ühtlustatud üleilmset katsetsüklit.

    

   Ülitõhus SCR-süsteem

   Euro VI heitmepiiranguid on võimalik saavutada ainult SCR-i (selektiivse katalüütilise redutseerimise) abil kas koos EGR-iga (heitgaaside retsirkuleerimisega) või ilma selleta.

   EGR-süsteemi kasutamine vähendab NOx-heitmeid põlemiskambris väljalaskegaaside retsirkuleerimise teel, millega kaasneb paraku tahkete osakeste arvu suurenemine ja põlemisefektiivsuse vähenemine. Lisaks on mootorist väljuvate tahkete osakeste suure arvu korral vaja kasutada DPF-i (diiselmootori heitgaaside tahmafiltri) sundregenereerimist.

   FPT Industrial on selle asemel otsustanud suurendada mootori tõhusust ja vähendada põlemisprotsessi käigus tekkivate tahkete osakeste arvu, jättes ära väljalaskegaaside retsirkuleerimise etapi. Samal ajal kui passiivne DPF vähendab alles jäänud tahkete osakeste hulka, vähendatakse NOx-i heitkogust väljalaskesüsteemis, tagades seeläbi väiksema kütusekulu ning parandades jõudlust ja töökindlust.

   FPT Industriali ülitõhus SCR-süsteem suudab vähendada NOx-i taset kuni 95%.

   Täpsemalt koosneb süsteem järgmistest osadest:

   • diislikütuse oksüdatsioonikatalüsaator (DOC);
   • passiivne diisli kübemefilter (DPF);
   • AdBlue doseerimise moodul;
   • AdBlue segur;
   • selektiivne katalüütiline reduktsioonisüsteem (SCR);
   •  puhastav katalüsaator (CUC).

    Kogu süsteem on varustatud sisseehitatud anduritega, mis kontrollivad NOx-i taset ja liigset NH3 (ammoniaagi) taset väljalaskegaasides.

    „Ainult SCR”-tehnoloogia on esimene uut tüüpi integreeritud lahendus, mis on FPT Industriali pikaajalise uurimistöö tulemus. Uurimistöö on viinud ka hulga märkimisväärsete patentideni:

    • „suletud” juhtimine võimaldab AdBlue täpset doseerimist, piirates SCR-katalüsaatorisse sisenevate NOx-heitmete kogust;
    • tänu väljalaskegaaside täpset koostist määrata võimaldavatel NOx- ja ammoniaagianduritel põhinevale juhtimistehnoloogiale on õnnestunud luua kohanduv AdBlue’ doseerimissüsteem;
    • termiliselt isoleeritud suure pöörlemisvõimsusega segamine võimaldab uurea ühtlast hüdrolüüsi ja selle korrektset jaotumist väljalaskegaasides;
    • senisest parem temperatuurijuhtimine kiirendab SCR-i rakendumist väljalasketsükli külmas osas.

    Kõik väljalaskegaaside järeltöötlussüsteemi komponendid on paigutatud kompaktsesse täielikult suletud struktuuri, mis ei takista sõiduki kere ümberehitusi ega seadmete paigaldamist raamile ja mõjutab võimalikult vähe sõiduki kogumassi.

    Euro VI mootorid

    Tänu juba niigi tipptasemel mootoriseeria pidevale tehnilisele täiustamisele saab Iveco koos Euro VI tulekuga tutvustada ka uuendatud mootoreid, mis võimaldavad jätkata klassi parimate omaduste pakkumist.

    Põlemisprotsessi kasuteguri muudavad optimaalseks kõrge keskmine efektiivne silindrirõhk ja suure rõhuga kütuse sissepritseotsakute kasutamine. Selleks tuli teha olulisi muudatusi karteri ja plokikaane kujus, tänu millele saavutati tugevam struktuur, parem jahutusvedeliku voolavus ja suurem töömaht.

    Mootoritele paigaldati uusima põlvkonna mitmik-ühisanum-sissepritse, mille pihustite suurim rõhk ulatub 2200 baarini.

    Mootori parameetrite haldamiseks ja järeltöötlussüsteemi täpseks juhtimiseks võeti kasutusele uus elektrooniline juhtplokk. Kõigi mootori, SCR-i ja DPF-i funktsioonide paigalduse optimeerimiseks ja täielikuks integreerimiseks loodi uus juhtimisseadis. Muutuva geomeetriaga turbolaadurit kasutavatel Cursori mootoriga versioonidel võeti kasutusele elektrooniline juhtsüsteem, mis optimeerib koormuse all reageerimist madalatel pööretel ja suurendab mootoripiduri efektiivsust. Lisaks kasutatakse nüüd kõigil mootoritel klapp-tüüpi mootoripidurdusventiili, mis aitab kaasa passiivsele DPF-i regenereerimisele ja suurendab mootoripidurduse võimsust praeguste Euro V mootoritega võrreldes kuni 30%.

    Parima võimaliku keskkonnahoidlikkuse saavutamiseks varustati mootorid suletud õhuvõtusüsteemidega juba Euro IV/V tasemel ja see omadus säilib ka Euro VI mootorite juures. Vältimaks õliudu kandumist mootori ümbersuunatud gaasidesse, on paigaldatud väga suure jõudlusega õlieraldussüsteemid, mis viivad õli põletamise absoluutse miinimumini ja säästavad sellega ka DPF-i saastamisest.

    Tänu põlemistsükli optimeerimisele on mootorist väljuvate heitmete tase nii madal, et DPF-i sundregenereerimist pole tarvis kasutada, mis tähendab olulist säästu kütuselt ja regulaarselt hoolduselt. Kuna mootorisse siseneb vaid puhas filtreeritud õhk, mitte retsirkuleeritud väljalaskegaasid, on mootori kulumine väga väike ja õlivahetusintervallid pikad – hooldusintervallide pikkus on kuni 150 000 km. See aitab vähendada kasutuskulusid ja regulaarsele hooldusele kuluvat aega.

    Põhilised eelised on seega järgmised:

    • parem töökindlus;
    • suurem võimsuspotentsiaal, ilma et selleks tuleks kasutada keerukaid õhusuunamissüsteeme;
    • väikesed kasutuskulud tänu mootori vähesele kulumisele ja pikkadele hooldusintervallidele (olenevalt kasutusvaldkonnast kuni 150 000 km);
    • mootori ja ülitõhusa järeltöötlussüsteemi kompaktne ja efektiivne ülesehitus tagab kaalusäästu ja ruumi kokkuhoiu.