​Ivecos salgskurser

Iveco målsætning er at højne Ivecos salgsmedarbejderes ekspertise gennem uddannelse, så de bliver endnu dygtigere til at rådgive kunder om valg af det rette Iveco produkt.

Inden salgsmedarbejderen bliver indkaldt til kursus, foretages der en analyse af hver enkelt deltagers grundlæggende viden, og herudfra sammensættes der individuelle kursusplaner, som udvikler og styrker de specifikke kundskaber, som kræves i deres job.

Salgskurserne omhandler både kurser for Ivecos sælgere og kurser i ledelse for salgsansvarlige og eftermarkedsservice-ansvarlige.

Sælgerne vil blive certificeret hvert år for at sikre, at deres vidensniveau opretholdes.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: f9e8059f-29d2-8089-73e1-a196fd648f94.