​Typegodkendelse af vare- og lastbiler

​EU har vedtaget et fælles system til typegodkendelse af motorkøretøjer for at harmonisere de nationale regler.

Anvendelsen af godkendelsessystemet skal indfases for de forskellige typer køretøjer over en 4-årig periode. Med henblik på godkendelsen er køretøjerne inddelt i følgende klasser:

Klasse M: Køretøj, der er forsynet med motor som drivkraft, med mindst fire hjul eller med tre hjul, når den tilladte totalvægt overstiger 1.000 kg, og køretøjet bruges til personbefordring.

Personbil M1: Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af højst ni personer føreren medregnet.

Personbil M2: Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end ni personer føreren medregnet, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 5.000 kg.

Personbil M3: Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end ni personer føreren medregnet, og som har en tilladt totalvægt på mere end 5.000 kg.

Læs mere
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 2e49f19f-094e-8089-37b2-c0285827c7ce.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 2e49f19f-094e-8089-37b2-c0285827c7ce.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 2e49f19f-094e-8089-37b2-c0285827c7ce.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 2e49f19f-094e-8089-37b2-c0285827c7ce.