LAVESTE TCO + LAVESTE CO2 = TCO2 CHAMPION

Op til -7% TCO i forhold til diesel (afhængig af land)

EN TCO CHAMPION TIL ENHVER MISSION

NY STRALIS NP repræsenterer en revolution inden for transportsektoren. Det er første gang at et køretøj med alternativt brændstof giver mulighed for at forbedre både bæredygtighed og investeringens afkast - med totale ejeromkostninger (TCO) op til 7% lavere end for diesellastbiler. Det er fordi NY STRALIS NP bruger op til 15% mindre brændstof, og fordi naturgas er betydeligt billigere end diesel i de fleste europæiske lande.
Denne økonomi kan forbedres yderligere med IVECOs nye eksklusive tjenester med rådgivning omkring brændstof. TCO2 live, baseret på mange års erfaring med naturgas og energistyring, er en komplet pakke af integrerede omkostningsreducerende løsninger. De omfatter:
• TCO2 ADVISING (rådgivning om brændstofbesparelse),
• TCO2 DRIVING (kurser i brændstoføkonomisk kørsel),
• og den eksklusive DRIFTSTIDSGARANTI.

EN CO2 CHAMPION TIL ENHVER MISSION

Med NY STRALIS NP går økonomi og miljøhensyn hånd i hånd. Naturgas er det mest succesfulde alternative brændstof, siden diesel vandt kampen mod benzinen. Det er ikke en løsning under udvikling - den er her allerede. En vel gennemprøvet teknologi, introduceret af IVECO i 1996, hvis driftssikkerhed dokumenteres af de titusindvis af busser og gasdrevne IVECO-lastbiler, der kører på vejene i Europa.
NY STRALIS NP er den første gasdrevne lastbil nogensinde, der tilbyder effekt, rækkevidde, kørekomfort og chaufførtrivsel til den internationale transportsektor, og som giver de øko-bevidste professionelle transportører en dobbelt fordel ved at:
• sænke forurenende emissioner, støj og alle indvirkninger på omgivelserne
• og reducere CO2 og derved at bidrage til at mindske transportbranchens kulstofaftryk ved at reducere CO2-udledningen med op til 95% ved brug af komprimeret eller flydende biometan.