Lane Departure Warning System afgiver en advarselslyd, hvis lastbilen krydser midterlinjen på vejen uden at chaufføren har aktiveret blinklyset. Lane Departure Warning System er ekstremt effektivt til at forebygge ulykker, som skyldes uopmærksomhed eller træthed hos chaufføren.

Lane Departure Warning System reducerer uopmærksomhedsulykker med ca. 50%