NY STRALIS NP

​​​​​​​NY STRALIS NP

​​Ved enhver teknologisk udvikling er der et ”turning point” og også et produkt, som definerer dette vendepunkt: For naturgasteknologien er det NY STRALIS NP!

FOR VORES PLANET
Naturgas er det mest miljøvenlige brændstof til forbrændingsmotorer, og det indebærer betydelige fordele:
• forbedring af luftkvaliteten ved næsten helt at eliminere de luftforurenende stoffer (70% mindre NOx, 99% mindre PM, 90% mindre NMHC i forhold til Euro VI-standarden)
• nedsættelse af den globale opvarmning ved at reducere CO2-emissionerne (omkring 10 -15% mindre i forhold til et tilsvarende dieseldrevet køretøj og op til 95% mindre, hvis der anvendes biogas)
• drastisk reduktion af støjforureningen under kørsel i byerne og under natlige leverancer.

Dette er grundene til at de europæiske myndigheder støtter en hurtig udbygning af gasdistributionsnettet frem til år 2025, hvor den maksimale afstand mellem tankstationerne skal være reduceret til 150 kilometer for CNG og 400 kilometer for LNG. Naturgas er klar til revolutionen. Er du klar til naturgas?

FOR DIN FORRETNING
Et værdigt alternativ til traditionelt brændstof skal være lig med eller bedre end diesel, hvad angår præstationer, lastkapacitet og alsidighed. Og for at blive en succes skal det også garantere et tilsvarende eller bedre resultat for de samlede ejeromkostninger (TCO).

Dette er vores alternativ

NY STRALIS NP er det første naturgasdrevne køretøj konstrueret til langdistancefart.

NY STRALIS NP er udstyret med en 400 hk motor og har samme nyttelast som en tilsvarende diesellastbil, samt en rækkevidde op til 1500 km: Dvs. at den kan køre fra København til Rom - uden at tanke.

STRALIS NP er god forretning. Ved langdistancekørsel (baseret på brændstofpriser), kan den være en virkelig rentabel løsning med 120.000 km/år og endda skabe større og større profit over dette kilometertal. (Afhængigt af i hvilket land gastanken fyldes op).

STRALIS NP betyder ”ro i sindet” selv efter mulig indførelse af strengere standarder for at begrænse adgangen for dieseldrevne køretøjer til byområderne.

STRALIS NP indebærer muligheder, fordi efterspørgslen efter miljøvenlige køretøjer i Europa vokser hvert år inden for sektorer, der spænder fra energi- og bilindustrien til føde- og drikkevareindustrien.

Iveco Stralis Natural Power
Brochure