PRESSEMEDDELELSER

Fiat Industrial stopper salget til Iran
Fiat Industrial støtter de internationale bestræbelser for at opnå en diplomatisk løsning på konflikten i forholdet til Iran. I forbindelse hermed meddeler Fiat Industrial, at koncernens datterselskaber med øjeblikkelig virkning vil ophøre med enhver handelsvirksomhed vedrørende produkter og komponenter, hvis endelige destination er kendt som Iran. Dette med undtagelse af den begrænsede virksomhed, som er nødvendig for at opfylde allerede eksisterende juridiske forpligtelser.

Salget fra Fiat Industrials datterselskaber til aftagere i Iran har i de seneste år været ubetydeligt i såvel kvantitativ som kvalitativ henseende, og alle berørte produkter har udelukkende været til civil brug.

De af Fiat Industrials datterselskaber, som har haft handelsforbindelser med iranske aftagere har altid overholdt gældende love og regler, herunder dem der er vedtaget af FN, EU og Italien.

Torino, 25. maj 2012