​Systém vedení společnosti Iveco

​Společnost Iveco rozčlenila svůj systém vedení společnosti a zvolila model organizace, řízení a kontroly, který předpokládá dodržování pravidel a postupů všemi zaměstnanci, orgány společnosti a všemi ostatními subjekty jednajícími ve jménu společnosti.

Soubor Organizační model Iveco SpA, který je v souladu s leg. výnosem 231/2001, obsahuje model organizace, řízení a kontroly pro Iveco SpA, aktualizovaný podle směrnic Fiat SpA a schválený správní radou 17. září 2007.

Navíc v souladu s částí 301 zákona Sarbanes-Oxley byl zaveden postup vyřizování stížností týkajících se údajných porušení etických principů.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 1427e79e-896f-8089-37b2-c39410bdfc99.